Райдержадміністрація

Корисні посиланняКалендар свят. Мова, граматика, спілкування

Структура районної державної адміністрації

Підрозділи апарату районної державної адміністрації:

Структурні підрозділи районної державної адміністрації:

 1. Відділ агропромислового розвитку Богодухівської районної державної адміністрації
 2. Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації
 3. Фінансове управління Богодухівської районної державної адміністрації
 4. Архівний відділ Богодухівської районної державної адміністрації
 5. Відділ економічного розвитку і торгівлі Богодухівської районної державної адміністрації
 6. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Богодухівської районної державної адміністрації
 7. Відділ освіти Богодухівської районної державної адміністрації
 8. Служба у справах дітей Богодухівської районної державної адміністрації
 9. Сектор культури Богодухівської районної державної адміністрації
 10. Сектор у справах молоді та спорту Богодухівської районної державної адміністрації
 11. Відділ з питань надання адміністративних послуг
 12. Сектор державної реєстрації

Основні завдання
структурних підрозділів районної державної адміністрації,
а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів їх керівників

Апарат Богодухівської районної державної адміністрації

Відділ ведення Державного реєстру виборців
Основні завдання:

 • ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;
 • складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Начальник відділу - Костенко Антоніна Михайлівна, тел. 3-08-63.


Сектор оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи
Основні завдання:

 • аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» в галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної і мобілізаційної роботи;
 • взаємодія з районною прокуратурою, районним відділом Головного управління МВС України в Харківській області, міжрайонним відділом Управління СБУ в Харківській області, державною податковою інспекцією в Богодухівському районі, кримінально-виконавчою інспекцією Богодухівського району Державного департаменту України з питань виконання покарань в Харківській області, Богодухівським об’єднаним міським військовим комісаріатом;
 • організаційне та методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів виконавчої влади на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації;
 • здійснення функцій щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації.

Завідувач сектору - Шепель Микола Миколайович, тел. 3-21-33.


Відділ документообігу та контролю
Основні завдання:

 • організація діловодства в апараті районної державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил;
 • ведення архівної справи в апараті районної державної адміністрації;
 • участь у реалізації в районі єдиної державної політики в сфері інформатизації, здійснення організаційних заходів щодо впровадження електронного урядування на районному рівні; забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, супроводження та контроль за функціонуванням локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів апарату районної державної адміністрації;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань роботи із зверненнями громадян в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації;
 • контроль за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій, листів голови та заступників голови обласної державної адміністрації, адресованих голові районної державної адміністрації, та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

Начальник відділу - Горбенко Оксана Миколаївна, тел.3-21-62.


Організаційний відділ
Основні завдання:

 • забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району;
 • формування планів роботи районної державної адміністрації на рік і квартал, а також планів заходів на місяць та тиждень;
 • надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування району з питань організації управлінської роботи;
 • координація роботи з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 • узагальнення інформації про діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, створених при районній державній адміністрації, внесення пропозицій щодо покращення їх роботи;
 • здійснення організаційних заходів щодо координації роботи органів місцевого самоврядування району з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць під час підготовки та проведення виборів та референдумів;
 • розробка проектів регламентуючих документів районної державної адміністрації;
 • організаційне забезпечення підготовки нарад, у тому числі селекторних, та заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері інформації з метою задоволення потреби населення району в інформаційній продукції, а також з питань міжнаціональних відносин;
 • здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району, сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;
 • аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
 • забезпеченні взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, осередками політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами;
 • забезпеченні взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, осередками політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами;

Начальник відділу - Явтушенко Наталія Олександрівна, тел.3-31-62.


Відділ фінансово-господарського забезпечення
Основні завдання:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Начальник відділу, головний бухгалтер - Ткаченко Інна Антонівна, тел. 3-21-90.


Сектор управління персоналом
Основні завдання:

 • реалізація державної політики з питань управління персоналом в районній державній адміністрації;
 • забезпечення здійснення керівником апарату районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • забезпечення організаційного розвитку апарату районної державної адміністрації;
 • добір персоналу апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;
 • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації;
 • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Завідувач сектору - Субота Олена Іванівна, тел.3-01-20.

Юридичний сектор
Основні завдання:

 • оорганізація правової роботи в районній державній адміністрації, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів посадовими особами та працівниками районної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
 • представництво інтересів районної державної адміністрації в судах;
 • аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації повноважень, передбачених: Законом України «Про місцеві державні адміністрації» - в галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, Законом України «Про запобігання корупції» - у сфері запобігання корупції.

Завідувач сектору - Макаренко Наталія Миколаївна, тел. 3-41-53.


Структурні підрозділи Богодухівської районної державної адміністрації

Відділ агропромислового розвитку
Основні завдання:

 • реалізація державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки району;
 • участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропромислового ринку і сільських територій району;
 • організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;
 • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
 • забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони природних ресурсів і охорони довкілля.

Начальник відділу - Лобунський Сергій Миколайович , тел. 3-20-44.


Управління соціального захисту населення
Основні завдання:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
 • призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
 • розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
 • забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;
 • реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;
 • здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
 • розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Начальник управління - Жижирій Наталія Володимирівна, тел. 3-30-09.


Фінансове управління
Основні завдання:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
 • розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;
 • підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;
 • забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці району, перспектив її подальшого розвитку;
 • здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району.

Начальник управління - Ковальов Олександр Федорович, тел. 3-22-01.


Архівний відділ
Основні завдання:

 • реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
 • координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;
 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Начальник відділу - Дручинська Ірина Володимирівна, тел. 3-33-35.


Відділ економічного розвитку і торгівлі
Основні завдання:

забезпечення реалізації в районі:

 • державної політики економічного і соціального розвитку;
 • державної цінової політики;
 • державної промислової політики;
 • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
 • державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, дозвільної системи;
 • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 • єдиної державної зовнішньоекономічної політики.
 • забезпечення реалізації державної політики у галузях транспорту (автомобільного, залізничного), зв’язку, енергозбереження та дорожнього господарства;
 • розроблення пропозицій щодо державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та енергозбереження;
 • розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв’язку.

Начальник відділу - Телешенко Ірина Петрівна, тел. 3-01-48.


Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту
Основні завдання:

забезпечення реалізації державної політики:

 • у сфері містобудування та архітектури;
 • у галузі житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
 • у галузі поводження з побутовими відходами, поховання;
 • у сфері будівництва, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території району.
 • забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері цивільного захисту;
 • здійснення оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення готовності пункту управління цивільного захисту району;
 • забезпечення створення, накопичення, збереження, розподілу матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;
 • здійснення планування, організації та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організація роботи районної евакуаційної комісії;
 • участь в:
  • організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;
  • реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, в особливий період;
  • підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
  • підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
  • підготовка голові районної державної адміністрації пропозицій щодо включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району.

Начальник відділу - Масалітіна Тетяна Михайлівна, тел. 3-20-92.


Відділ освіти
Основні завдання:

 • участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності;
 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти;
 • здійснення контролю за організацією харчування в загальноосвітніх навчальних закладах району;
 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
 • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
 • координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • забезпечення моніторингу у сфері освіти, інноваційної діяльності в районі;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів району;
 • управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 • здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;
 • сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

Начальник відділу - Повойко Ірина Олександрівна, тел. 3-31-87.


Служба у справах дітей
Основні завдання:

 • реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування району, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
 • здійснення контролю за умовами утриманням і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям району усіх форм власності, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Начальник служби - Галілей Зоя Михайлівна, тел. 3-41-42.


Сектор культури
Основні завдання:

 • забезпечення реалізації державної політики в галузі культури і туризму на території району;
 • забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
 • сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
 • сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
 • сприяння збереженню культурної спадщини;
 • гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;
 • забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
 • захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму.

Завідувач сектора - Волошко Алла Миколаївна, тел. 3-31-48.


Сектор у справах молоді та спорту
Основні завдання:

 • забезпечення реалізації на території району державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;
 • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді, формування навичок здорового способу життя молоді, реалізацію прав дітей та оздоровлення і відпочинок, розвиток фізичної культури та спорту;
 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;
 • управління діяльністю комунальних закладів, установ, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського району;
 • сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
 • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
 • організація і проведення заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу життя та профілактику соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;
 • організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення творчих та інтелектуальних здібностей молоді;
 • організація та проведення серед широких верств населення інформаційних кампаній, спрямованих на поліпшення становища молоді;
 • організація дозвілля, оздоровлення і відпочинку дітей та молоді;
 • сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
 • забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

Завідувач сектора - Клочко Людмила Володимирівна, тел. 3-40-93.


Відділ з питань надання адміністративних послуг
Основні завдання:

 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються відділом.

Начальник відділу - Кириченко Ольга Вікторівна, тел. 3-05-16.


Сектор державної реєстрації
Основні завдання:

 • проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 • перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;
 • відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі прав, внесення до нього записів про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;
 • присвоєння за допомогою Державного реєстру прав реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;
 • формування документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, формування та ведення реєстраційних справ у паперовій формі;
 • забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
 • прийняття документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до закону;
 • перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів, відмови у державній реєстрації;
 • проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації;
 • забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, оформлення і видача виписок, витягів відомостей з реєстру;
 • формування та ведення реєстраційних справ;
 • проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб та державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичних осіб – підприємців, припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;
 • звертання до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку.

Завідувач сектора - Матвєєва Юлія Миколаївна, тел. 3-10-90.


Пошук по сайту

Архів новин

Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання