Богодухівщина

Райдержадміністрація

Корисні посилання


Календар свят. Мова, граматика, спілкування

Про американську програму бізнес стажування «Енергоефективність та відновлювані джерела енергії в цивільному і комерційному будівництві»

Звертаємо увагу! Анкети на конкурс щодо участі у Програмі стажуванняприймаються

до кінця дня 13 липня 2018 року.

Для участі у Програмі стажування запрошуються:

 • Будівельні компанії, які займаються цивільним і комерційнимбудівництвом;
 • Спеціалісти, які приймають технічні та фінансові рішення в компанії (головні інженери, керівникипроектів);
 • Асоціації, постачальників і виробників будівельнихматеріалів.

У програмі братимуть участь компанії з Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і України.

Вимоги до кандидатів:

 • Значний досвід роботи в данійгалузі;
 • Керівна посада в своїйкомпанії;
 • Знання англійської мови необов'язкове.

Розгляд і відбір кандидатів на участь у Програмі буде проводити Міністерство торгівлі США. Остаточне рішення щодо складу учасників приймає Програма САБІТ у Вашингтоні.

Стажування фінансується Міністерством торгівлі США: Програма САБІТ покриває витрати, пов'язані з перельотом з Києва до США і назад; проживання, програму навчальних занять; послуги перекладачів в робочі години; мед. страховку на випадок екстреної необхідності і 400 доларів США на непередбачені витрати на весь період

стажування.

 

2

Мета програми надати учасникам можливість познайомитися з промисловим

сектором США і місцевими нормами і правилами, встановити цінні ділові знайомства, дізнатися про інноваційні технології, обладнання та послуги, досягти розуміння ринкових бізнес-концепцій. Введення в енергоефективне цивільне і комерційне будівництво в Сполучених Штатах.

Орієнтовна програма стажування: Програма розрахована на 3 тижні. Перший тиждень присвячено навчанню і може включати заняття на теми нормативних процедур, законодавства, стандартів,сертифікації,бізнес-планів,міжкультурних переговоріві управлінняякдля асоціацій,такідляміжнародногобізнесу.Цебудедоповненовідвідинамиізустрічамина місцях за участю представників будівельної галузі, що працюють в області енергоефективного будівництва в кількох регіонах Сполучених Штатів.

Документи на конкурс:

 1. Анкета з фотографією заповнена російською і англійською мовами;
 2. Копія першої сторінки закордонного паспорту (з анкетними даними);
 3. Лист рекомендація (російською і англійською мовами).

Всі документи необхідно надіслати електронною поштою виключно на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , бажано одним файлом у форматі .pdf до вказаного строку.

Більш детальну інформацію про Програму, умови участі, зразок Анкети на участь, Інструкцію з заповнення Анкети можна отримати з Додатка 1.

Копія Анкети (Додаток 1) розміщена на офіційному сайті РГДА, у розділі «РГДА», підрозділ «Документи», пункт 13, за гіперпосиланням:

http://glavrada.org/files/ee-construction-2018.doc .

Всі додаткові питання щодо Програми, документів, вимог участі тощо – спрямовувати до координатора програми SABIT при Посольстві Сполучених Штатів Америки у Києві Наталії Шкнеєвої за координатами:

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Тел. + 38 044 521 5222

Мобільний: + 38 063 298 8267

Факс: +38 044 521 5430.

Заповнені Анкети, оформлені виключно відповідно до вимог Інструкції з їх

заповнення, яка міститься в Анкеті, надсилати за вказаними координатами.


 Special American Business Internship Training Program

A Program of the U.S. Department of Commerce

Специальная Американская Программа Деловых Стажировок

Программу спонсирует Министерство Торговли США

 

Energy Efficiency and Renewables in Residential and Commercial Construction

October27 – November 17, 2018

Энергоэффективность и возобновлаемые источники энергии в гражданском и коммерческом строительстве (для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины)

27 октября– 17 ноября2018 г.

 

The U.S. Department of Commerce’s Special American Business Internship Training (SABIT) program has established a program to train up to 18 professionals from the Eurasian construction sector. SABIT has successfully trained over 6,000 executives and scientists from Eurasia and other regions. SABIT provides trainees the opportunity to become familiar with a U.S. industry sector and its regulations, establish valuable business relationships, learn about innovative technologies, equipment, and services, and come to understand market-based business concepts.

 

В рамках Специальной программы деловой стажировки в Америке (SABIT) Министерства торговли США учреждена программа обучения до 18 специалистов в сфере энергоэффективности в строительстве из стран Евразии.  По программе SABIT успешно прошли обучение более 6000 руководителей высшего звена и ученых из Евразии и других регионов мира. SABIT предоставляет участникам возможность познакомиться с промышленным сектором США и местными нормами и правилами, установить ценные деловые знакомства, узнать об инновационных технологиях, оборудовании и услугах, достигнуть понимания рыночных бизнес-концепций.

 

The program will be three weeks in length, beginning with one week of training which may include sessions on policy, legislation, standards, certification, business plan development, cross-cultural negotiations and management for both associations and global business. This will be complemented by site visits and meetings with a cross-section of industry representatives working in energy-efficient construction in several regions of the United States. The main goal of the program is an introduction to energy-efficient residential and commercial construction in the United States for those participating.

 

Программа рассчитана на 3 недели. Первая неделя посвящена обучению и может включать занятия на темы нормативных процедур, законодательства, стандартов, сертификации, бизнес-планов, межкультурных переговоров и управления как для ассоциаций, так и для международного бизнеса. Это будет дополнено посещениями и встречами на местах с участием представителей строительной отрасли, работающих в области энергоэффективного строительства в нескольких регионах Соединенных Штатов. Основная цель программы - введение в энергоэффективное гражданское и коммерческое строительство в Соединенных Штатах.

 

This program is designed for construction professionals with decision-making responsibility for energy efficiency and use of renewable energy in residential and commercial construction projects. Applicants for this SABIT program must be in positions of significant decision-making responsibility in their employing organizations and have several years of industry experience to be considered for participation. The program will be conducted in English with a simultaneous translation into Russian. ParticipantsmustbefluentineitherEnglishorRussian!

 

Данная программа предназначена для профессионалов в области гражданского и коммерческого строительства, принимающих решения по использованию энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии. Кандидаты, подающие заявки на участие должны занимать должность со значительным уровнем ответственности и иметь значительный опыт работы в данной отрасли. Программа будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский. Участники должны свободно говорить либо на английском, либо на русском языке.

                                                                                                                                          

Applications must be accompanied by a letter from the candidate’s supervisor in his or her employing organization which contains the following: A description of the Applicant's present duties and permission for the applicant to participate in the program during the specified dates. If the Applicant is the director of the organization, a letter of recommendation from business partners with a brief description of joint projects should be attached to the application form. If a letter of recommendation is written in Russian, the English translation should also be attached. The application form, letter of recommendation should be completed in both English and Russian.  There are no fees of any kind associated with this application.  There is no cost for applying, processing the application, or being selected to participate in the program.

 

К заявке на участие необходимо приложить письмо руководителя сотрудника в той организации, где он или она работает. Это письмо должно содержать описание должностных обязанностей Кандидата и разрешение на участие Кандидата в программе в указанные сроки. Если Кандидат является директором организации, к заявке следует приложить рекомендательное письмо от деловых партнеров с кратким описанием совместных проектов. Если рекомендательное письмо составлено на русском языке, также следует приложить его перевод на английский язык. Заявка и рекомендательное письмо должны быть составлены и на английском, и на русском языке.  За подачу заявки не взимается какая-либо оплата.  Прием заявки, ее обработка и отбор для участия в программе осуществляются безвозмездно.

 

Applicants are screened and selected by the U.S. Department of Commerce based on their professional and educational achievements and experience in specific industrial sectors. SABIT’s Washington office will make final determinations regarding which Applicants are selected for training.  Those selected will be notified by a SABIT official in Eurasia.

 

Проверка и отбор кандидатов осуществляется Министерством торговли США на основании профессиональных и образовательных достижений кандидатов и их опыта в конкретных секторах промышленности. Окончательное решение об отборе кандидатов для участия в программе обучения принимает офис программы SABIT в Вашингтоне.  Кандидаты, выбранные для участия, будут уведомлены сотрудником SABIT в Евразии.

 

For those selected to participate in this program, the U.S. Government will pay for round-trip airfare from a designated site to the United States, lodging, a comprehensive training program, interpreters, emergency medical insurance, and a stipend to offset the costs of meals and incidental expenses.  Participants may not be accompanied by their spouse or family.

Участникам, прошедшим отбор, правительство США оплатит стоимость авиабилетов в оба конца из указанного пункта в Соединенные Штаты, проживание в гостиницах, комплексную программу обучения, услуги переводчиков, медицинскую страховку на случай необходимости оказания неотложной медицинской помощи, а также стипендию для компенсации стоимости питания и дополнительных расходов.  Сопровождениеучастниковсупругамииличленамисемьинепредусмотрено.

Each participant must provide his or her own transportation to the designated departure site and possess a valid international passport on which to travel.  Each SABIT participant will travel on a B-1/B-2 business visa, which prohibits the receipt of a salary or honorarium. Participants are responsible for the cost of the U.S. visa.  SABIT participants may not seek permanent employment in the United States.  Upon completion of their training, participants must return to their home countries. Participants may not extend their stay in the United States after the training.

 

Каждый участник должен самостоятельно обеспечить проезд до указанного пункта отправления и иметь действительный заграничный паспорт.  Все участники программы SABIT въезжают в США по бизнес-визе B-1/B-2, условия выдачи которой запрещают получение оклада или гонорара. Издержки, связанные с получением визы США, участники берут на себя.  Участникам программы SABIT запрещается предпринимать попытки постоянного трудоустройства в США.  По завершении программы обучения участники обязаны вернуться в свои страны. УчастникамзапрещаетсяпродлеватьпребываниевСШАпослеобучения.

 

Please be advised that the SABIT program will conduct a due diligence review of both you and your company via several different means, which may include web searches, credit bureau reporting agency searches, through the Office of Foreign Assets Control (OFAC) at the U.S. Department of Treasury, and other sources.  If there are any sanctions against you or your company or if there are any legal or ethical concerns found, you will not be considered for the program.  If you have already been invited, your invitation may be revoked or you may be terminated from the program if you are already in the United States.  This review is directed only at serious matters involving U.S. government sanctions, or serious legal or ethics issues, and has resulted in adverse action by the SABIT program only very rarely.

 

Примите к сведению, что в рамках программы SABIT будет проведена комплексная экспертиза вас и вашей компании несколькими разными способами, в том числе путем поиска по веб-ресурсам, запросов в бюро кредитных историй, обращения в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и другие источники.  В случае обнаружения каких-либо санкций в отношении вас или вашей компании иликаких-либо проблем юридического или этического характера, ваше участие в программе исключается.  Если вы уже получили приглашение, это приглашение может быть отозвано, а если вы уже въехали на территорию США, ваше участие в программе может быть прервано.  Эта экспертиза направлена только на серьезные вопросы, связанные с санкциями правительства США, или серьезными проблемами юридического или этического характера; случаи фактического применения мер к участникам со стороны программы SABIT крайне редки.

 

Any material misrepresentation on the part of the Applicant either orally or in writing will automatically be grounds for disqualification or expulsion from the program whether the participant is already selected or in the United States.

 

Любые случаи введения в заблуждение относительно существенных обстоятельств со стороны Кандидата в устной или письменной форме автоматически являются основанием для дисквалификации или исключения из программы, в том числе в случаях, когда участник прошел отбор или находится в США.

 

SABIT alumni are not eligible to participate in a SABIT program more than once. U.S. citizens and permanent legal residents are not eligible to participate in the program.

 

Лица, однажды прошедшие программу SABIT, в дальнейшем не рассматриваются для участия в программах SABIT.Граждане США и постоянные легальные жители не имеют права участвовать в программе.

 

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING THE APPLICATION:

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ПРОСИМ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ:

 

APPLICATIONS MUST BE RECEIVED NO LATER THAN JULY 13, 2018

ЗАЯВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ 13 ИЮЛЯ 2018 г.

 

Applicants should submit the entire application packet in one .pdf format document.  Theapplicationpacketmustinclude/ Весь пакет материалов заявки следует подавать в одном документе в формате .pdf.  В пакет заявки следует включить следующие материалы:

 • Application form with photo – with responses in Russian and English.  Do not leave any questions blank.  If you have no answer, put N/A (Not Applicable).
 • Бланк заявки с фотографией — с ответами на русском и английском языках.  Все вопросы являются обязательными, не оставляйте незаполненных полей.  Если у вас нет ответа на вопрос, укажите «N/A» (Not Applicable)
 • Letter of recommendation -- The lettershould be on company letterhead from your supervisor and should be signed.  It should include permission to participate on the program and should list the dates: October 27 – November 17, 2018.  The letter should be in Russian and English. 
 • Рекомендательное письмо — письмо на фирменном бланке компании от вашего начальника с его собственноручной подписью.  В письме должно быть выражено разрешение на участие в программе и указаны следующие даты: 27 октября – 17 ноября 2018 г.Письмо должно быть составлено на русском и английском языках.
 • Copy of the first page (bio page) of your international passport
 • Копия первой страницы (с анкетными данными) вашего заграничного паспорта

 

The file should be sent by e-mail to the SABIT program regional representative Nataliia Shknyeyeva in Kyiv, Ukraine at the following email address Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . You must copy (cc) the SABIT Program’s general e-mail at Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

Файл необходимо отправить по электронной почте региональному представителю программы SABIT Наталье Шкнеевой в Киеве, Украина, на следующий адрес электронной почты: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , при этом необходимо поставить в копию (cc) общий адрес электронной почты программы SABIT Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

The subject line of your e-mailed application should read: Name of the Program you are applying for (in this case, Energy Efficiency and Renewables in Residential and Commercial Construction), your first name and last name, and your country.

 

Тема электронного письма с заявкой должна состоять из следующих данных: наименование программы, на участие в которой вы подаете заявку (в данном случае «Энергоэффективность и возобновлаемые источники энергии в гражданском и коммерческом строительстве»), ваше имя и фамилия, ваша страна.

 

The application will not be considered if it is sent in multiple files. Wedonotacceptdocumentsinexpanding.rar.

 

Заявки, отправленные несколькими файлами, рассматриваться не будут.Документы в архивах .rar не принимаются.

 

 

Пошук по сайтуАрхів новин

Січень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання