Райдержадміністрація

Корисні посилання







Календар свят. Мова, граматика, спілкування

Довідка про роботу із зверненнями громадян в 2010 році

Довідка
про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та виконкомів місцевих рад району в 2010 році

У 2010 році районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування вживали заходи щодо виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
В цілому протягом 2010 року до всіх гілок влади району надійшло 4100 звернень, в яких громадяни порушили 4203 питання, що на 33,5 % менше ніж за 2009 рік.
Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися інваліди, ветерани війни та праці, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
Від зазначеної категорії населення надійшло 57,1 % листів і значна увага приділялась розгляду звернень саме цих осіб, вишукувались можливості надання їм консультативної та матеріальної допомоги.
Відпрацьована практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, передбачено прийом громадян протягом робочого тижня та за місцем проживання. Внаслідок цієї роботи 2698 звернень надійшло на особистих прийомах, що на 37,8 % менше, ніж за 2009 рік.
Відмічається зменшення кількості повторних, але збільшення колективних звернень громадян відповідно на 50 % та 16,6 %.
Колективні звернення характеризують процеси, що відбуваються у державі і стосуються інтересів цілих колективів і груп населення (питання аграрної політики та земельних відносин, соціального захисту, будівництва та ремонту доріг, водозабезпечення, газифікації населених пунктів, тощо).
Відмічається зменшення кількості звернень та порушених в них питань, але найголовнішими залишаються питання аграрної політики та земельних відносин (28,7%), комунального господарства (18,8%), соціального захисту (13,1%), житлової політики (9,4%).
В 2010 році до районної державної адміністрації надійшло 974 звернення, що на 11,9 % менше аналогічного періоду 2009 року.
Відпрацьована практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, передбачено прийом громадян протягом робочого тижня та за місцем проживання. Внаслідок цієї роботи 386 звернень надійшло на особистих прийомах, що на 17,5 % менше, ніж в 2009 році. Поштою надійшло 588 звернень (-7,8%).
З розрахунку на 10 тисяч населення (середньорайонний показник 239) найбільше звернень до районної державної адміністрації надійшло від жителів міста Богодухова (368), Шарівської селищної (97), Іваношийчинської (59) та Сазонобаланівської (47) сільських рад.
За видами звернень домінують заяви щодо вирішення певних питань, які складають 95,2 %, 0,8 % - скарги, пропозиції не надходили.
Від органів влади вищого рівня до районної державної адміністрації надійшло 98 звернень, що на 55,6 % більше у порівнянні з 2009 роком, у тому числі:

  • від Адміністрації Президента України – 11 (+2) звернень;
  • від Кабінету Міністрів України – 4 (-3) звернення;
  • від Харківської обласної державної адміністрації – 15 (-9) звернень ;
  • на Урядову гарячу лінію – 53 (+46) звернень;
  • від інших органів влади – 14 (-2).

Питома вага звернень від органів влади вищого рівня складає 10 % від загальної кількості листів. Звернення громадян до органів влади вищого рівня свідчать про недостатню роботу на місцях, наявність причин, що породжують ці звернення.
Хоча кількість звернень до органів влади вищого рівня збільшилась, кількість звернень з розрахунку на 10 тисяч населення при середньообласному показнику 28 по району складає 25.
За звітний період надійшло 60 колективних звернень (збільшення на 13,2%), питома вага яких складає 6,2 %. Повторних звернень не надходило.
Збільшилась кількість колективних звернень від жителів Богодухівської міської, Забродівської, Крисинської, Кленівської, Сазонобаланівської сільських рад району. Зокрема, у Забродівській та Сазонобаланівській сільських радах вони складають відповідно 23 % та 19% від загальної кількості листів.
У колективних зверненнях порушувалися в основному питання ремонту житла, отримання державних актів на земельні ділянки, газифікації населених пунктів.
З урахуванням колективних звернень усього в листах, що надійшли до районної державної адміністрації, звернулося 1996 громадян (збільшення на 1,2 %).
Мали місце факти формального підходу до розгляду звернень громадян. Так, з листопада 2010 року жителька села Кленове Кленівської сільської ради звертається з приводу встановлення межі земельної ділянки. Тільки після особистого втручання керівництва райдержадміністрації Кленівський сільський голова Ярошенко О. І. знайшов час виїхати на місце. Практично, порушене у листі питання було вирішене протягом 4-х днів з моменту втручання першого заступника голови райдержадміністрації.
У зверненнях порушено 1016 різноманітних питань (зменшення на 12,2 %).
За характером основних питань, що порушували громадяни за звітний період до райдержадміністрації, чинне місце займали питання аграрної політики і земельних відносин (41,6%), комунального господарства (24,8%), соціального захисту (12%), транспорту та зв’язку (4,4%).
З усіх питань, з якими звернулись громадяни до райдержадміністрації, відслідковується зменшення їх кількості порівняно з 2009 роком. Але все ще актуальними залишаються питання:
- аграрної політики і земельних відносин, в основному приватизація, продаж, оренда, успадкування землі, отримання державних актів на землю;
- комунального господарства, а саме благоустрій території, будівництво, ремонт місцевих доріг, електропостачання, газифікація, водозабезпечення, вартість житлово-комунальних послуг. Допомога громадянам в газифікації населених пунктів залишається першочерговою задачею керівництва райдержадміністрації.
На 20,3% зменшилась кількість звернень з питань соціального захисту, але питання надання матеріальної допомоги, призначення субсидій залишаються актуальними.
Як і раніше до райдержадміністрації зверталися переважно найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність. Від зазначеної категорії населення надійшло 33,4% листів.
За звітний період надано матеріальну допомогу 164 заявникам на суму 57,8 тис. грн.
Керівництвом райдержадміністрації систематично проводяться виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання та особисті прийоми громадян згідно із затвердженими графіками. Так, за 2010 рік проведено 165 особистих прийомів громадян , із них 88 виїзних.
Порушень графіків особистих прийомів немає. При наявності на прийомі жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, ці категорії приймаються першочергово.
На звернення, що надійшли до райдержадміністрації, та подані громадянами на особистому прийомі, вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді та роз’яснення щодо вирішення порушених ними питань.
Із загальної кількості питань (1016), порушених у зверненнях громадян, що надійшли до райдержадміністрації за 2010 рік, 30,8 % вирішено позитивно, по 48 % – надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення, 11,5 % звернень відповідно до чинного законодавства заявникам відмовлено у вирішенні питань, 9,6 % звернень знаходяться в стадії розгляду та остаточного вирішення.
Протягом року в районній державній адміністрації працювала постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За 2010 рік проведено 12 таких засідань. На засіданнях комісії розглядалися усі конфліктні ситуації та питання, які не вирішувалися протягом тривалого часу.
Питання роботи із зверненнями громадян розглядалися на засіданнях колегії районної державної адміністрації 23 лютого 2010 року „Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та виконкомів місцевих рад району у 2009 році” та 28 липня 2010 року «Про стан роботи із зверненнями громадян у районі щодо виконання Закону України « Про звернення громадян» і Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування» за І півріччя 2010 року».
Це дало можливість глибоко проаналізувати роботу із зверненнями громадян, викрити недоліки, вказати посадовим особам на їх персональну відповідальність за виконання чинного законодавства з даного питання.
За наслідками засідань колегії прийняті відповідні розпорядження голови райдержадміністрації.
Традиційним стало проведення «прямих» та «гарячих» телефонних ліній. За звітний період проведено відповідно 35 та 5 таких телефонних ліній.
Юридичним відділом апарату райдержадміністрації відповідно до затвердженого графіка здійснюється надання населенню безкоштовної правової допомоги.
Щопонеділка із 15.00 до 17.00 години працює «телефон довіри». Всі дзвінки громадян фіксуються у відповідному журналі обліку, після чого він подається керівництву райдержадміністрації для ознайомлення та прийняття відповідного рішення. За рік по телефону довіри звернулося 32 особи з різних питань.
З метою контролю за організацією роботи із зверненнями громадян, надання практичної та методичної допомоги протягом 2010 року загальним відділом апарату райдержадміністрації проведені перевірки стану цієї роботи в управліннях і відділах райдержадміністрації та окремих органах місцевого самоврядування. За звітний період проведено 24 таких перевірки.
За підсумками аналізу встановлено, що робота із зверненнями громадян у більшості підрозділів райдержадміністрації організована належним чином.
Заслуговує на увагу організація роботи із зверненнями громадян в управліннях райдержадміністрації: праці та соціального захисту населення і економіки.
Але в процесі перевірки виявлені і недоліки в роботі управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які були викладені у довідках і направлені їм для усунення зауважень. Проте, аналіз показав, що виявлені раніше недоліки в деяких структурних підрозділах усунені не були і факти порушення в роботі із зверненнями громадян продовжують мати місце.
Необхідно сказати, що графіки особистих прийомів громадян затверджені у всіх структурних підрозділах райдержадміністрації, але в них не передбачений виїзний прийом громадян, крім управління праці та соціального захисту населення і служби у справах дітей райдержадміністрації.
У всіх структурних підрозділах райдержадміністрації заведені та ведуться відповідно до вимог Інструкції журнали обліку особистого прийому громадян, але є випадки коли журнали заведені, а записи в них відсутні (відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації), що вносить сумнів щодо проведення прийомів взагалі.
Мають місце факти коли в журналах обліку особистих прийомів громадян записи здійснюються не в день прийому, а стихійно, що є підтвердженням порушення затверджених графіків (відділи райдержадміністрації: освіти, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства).
Пропозиції, заяви і скарги, направлені поштою чи подані на особистому прийомі підлягають реєстрації, а тому в усіх структурних підрозділах заведені журнали реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. У відділі з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації журнал пропозицій, заяв та скарг громадян не заповнений, що вносить сумнів щодо відповідного оформлення справ по зверненнях громадян, у відділах райдержадміністрації: освіти, містобудування архітектури та житлово-комунального господарства журнали ведуться із порушенням вимог Інструкції.
Необхідно зауважити, що відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року №348, рішення про зняття з контролю чи продовження контролю за виконанням пропозицій, заяв і скарг приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль. У відділах райдержадміністрації: освіти, містобудування архітектури та житлово-комунального господарства, культури і туризму такі помітки відсутні, а тому на підставі чого були зняті з контролю звернення не зрозуміло.
Не використовується Класифікатор звернень громадян, не проводиться аналітична робота у розрізі питань з метою узагальнення причин заяв та скарг, окремих проблем, що порушуються у зверненнях, відділами райдержадміністрації: культури і туризму, освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту. Такий стан справ спричиняє появу повторних звернень та звернень громадян до органів влади вищого рівня.
На особистих прийомах актуальними залишаються питання надання матеріальної допомоги, пільг ветеранам війни, соціальних виплат. Такі звернення, в основному, надходять від малозабезпечених верств населення (одиноких громадян похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів).
Проводиться робота із зверненнями громадян і виконкомами місцевих рад району.
Діловодство за зверненнями громадян у виконкомах місцевих рад району ведеться окремо від інших видів діловодства, як це передбачено Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі Інструкція).
Відповідальними за порядок ведення діловодства за зверненнями громадян розпорядженнями сільських, селищних та міського голів призначені відповідні посадові особи.
Затверджені графіки особистого прийому громадян, якими визначені прийомні дні та години. При проведенні перевірок виявлено, що у Богодухівській міській, Гутянській селищній, Іваношийчинській, Крисинській, Степнянській, Червононивській сільських радах мають місце факти недотримання затвердженого графіка прийому.
В більшості сільських та селищних рад ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, які звернулись з різних питань і відповідають вимогам Інструкції, але у Вінницькоіванівській, Зарябинській, Іваношийчинській, Крисинській, Полковомикитівській, Хрущовомикитівській сільських радах записи в журналах ведуться з порушеннями і здійснюються не в день прийому громадян, а стихійно.
Проводиться журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Журнали прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою. Ведеться індексація звернень. Трапляються випадки, коли заяви, які надійшли на ім’я голови, не реєструються, відсутня резолюція, в журналі не вказано звідки одержане звернення, не встановлений термін контролю звернення. Мають місце факти порушення термінів розгляду звернень громадян (Зарябинська, Іваношийчинська сільські ради).
Після виконання звернення із матеріалами розгляду повинні вміщуватися в м’яку обкладинку кожне, а відповіді заявникам - надсилатися оформлені належним чином. Недоліки щодо ведення справ по кожному зверненню мають такі сільські ради як Вінницькоіванівська, Зарябинська, Іваношийчинська, Крисинська, Полковомикитівська. Необхідно зауважити, що відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, рішення про зняття з контролю чи продовження контролю за виконанням пропозицій, заяв і скарг приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль. У вищеназваних сільських радах жодні помітки відсутні, а тому на підставі чого були поставлені чи зняті з контролю звернення, не зрозуміло.
В більшості місцевих рад району проводиться аналітична робота із застосуванням Класифікатора, але у Богодухівській міській, Вінницькоіванівській, Крисинській, Полковомикитівській, Олександрівській, Чевононивській сільських радах аналіз роботи із зверненнями громадян відсутній. Через неузагальнення причин заяв та скарг, окремих проблем, що порушуються у зверненнях, і несвоєчасне реагування на них, у населення виникає потреба звертатися із своїми проблемами до органів влади вищого рівня.
У Кленівській сільській раді діловодство за зверненнями громадян взагалі не ведеться. Зауваження з даного питання вже неодноразово робилися Кленівському сільському голові, але результату, поки що, немає.
У процесі перевірок зроблені зауваження щодо допущених недоліків в роботі та надана практична допомога посадовим особам у їх виправленні.
Враховуючи актуальність роботи із зверненнями громадян та з метою підвищення її ефективності, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та місцевого самоврядування необхідно усунути виявлені в організації роботи із зверненнями громадян недоліки, активізувати цю роботу безпосередньо за місцем проживання заявників у частині питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих органів влади, а також проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо порядку роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

Іванова Л.М.

 

Ольховська О. О.

Пошук по сайту














Архів новин

Листопад 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання