Райдержадміністрація

Корисні посиланняКалендар свят. Мова, граматика, спілкування

Довідка про роботу із зверненнями громадян у 2013 році

Протягом 2013 року Богодухівською районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування проводилась робота, спрямована на забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації з даного питання.

Вживалися заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями громадян як пріоритетного напрямку діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

В цілому протягом 2013 року до всіх гілок влади району надійшло 3177(-15,7%) звернень, в яких громадяни порушили 3256 питання, що на 15,3% менше, ніж в 2012 році.

Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися інваліди, ветерани війни та праці, діти війни, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Від зазначеної категорії населення надійшло 30 % звернень і значна увага приділялась розгляду звернень саме цих осіб, вишукувались можливості надання різних видів допомоги.

Відпрацьована практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,

Внаслідок цієї роботи в 2013 році 2483 звернення надійшло на особистих прийомах, що на 2% менше, ніж в 2012 році. Відмічається значне зменшення кількості колективних звернень громадян на - 55%.

Колективні звернення характеризують процеси, що відбуваються у державі і стосуються інтересів цілих колективів і груп населення (питання будівництва та ремонту доріг, водозабезпечення, транспорту та зв’язку тощо).

Найбільше громадяни звертаються з питань аграрної політики та земельних відносин (32%), комунального господарства (20,8%), соціального захисту (15,3%), житлової політики (7,1 %), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (4,1%).

Із загальної кількості питань, що надійшли до Богодухівської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району у 2013 році 68,9% вирішено позитивно, 29,5% - надані відповідні роз’яснення, 1% - відмовлено у задоволенні.

Керівництво району систематично спілкується із населенням через районну газету “Маяк” з метою роз’яснення найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях.

В районі працює громадська приймальна з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Місцевими органами влади вишукуються можливості забезпечення інвалідів, людей похилого віку, одиноких громадян вугіллям і дровами, субсидіями тощо та проводиться відповідна робота для покращення життя очолюваної ними громади.

До районної державної адміністрації протягом 2013 року надійшло 396 звернень, що на 42,3% менше порівняно з 2012 роком. З них поштою – 151, що на 61,8% менше ніж за аналогічний період минулого року та становить 38,1% від їх загальної кількості, 245 звернень, або 61,9%, надано на особистих прийомах і на 20,7% менше ніж у 2012 році.

Всього у зверненнях у 2013 році порушено 439 різноманітних питань, що на 42% менше ніж у 2013 році.

Надалі все ще актуальними залишаються питання:

- комунального господарства, а саме благоустрій території, будівництво, ремонт місцевих доріг, електропостачання, водозабезпечення, вартість житлово-комунальних послуг;

- соціального захисту, питання надання матеріальної допомоги, призначення субсидій.

До найчисленніших питань, з якими зверталися громадяни протягом звітного періоду, можна віднести питання комунального господарства (42,6%), що на 28,4% менше ніж в 2012 році, соціального захисту (14,6%), що на 13,3% менше ніж у 2013 році.

Із загальної кількості питань (439), порушених у зверненнях громадян, що надійшли до районної державної адміністрації протягом 2013 року, 173 (39,4%) питань вирішено позитивно за рахунок поглибленого їх вивчення на місцях після безпосереднього втручання голови районної державної адміністрації та заступників голови районної державної адміністрації, по 236 (54%) - надані відповідні роз’яснення, 26 (6,6%) - відповідно до чинного законодавства заявникам відмовлено у вирішенні питань.

Відмічається значне зменшення кількості колективних звернень. Із загальної кількості звернень (396), що надійшли до районної державної адміністрації протягом 2013 року, колективних звернень надійшло на 53,8% менше порівняно з 2012 роком.

У колективних зверненнях порушувалися в основному питання ремонту доріг, водозабезпечення, транспорту та зв’язку тощо.

З урахуванням колективних звернень усього в листах, що надійшли до районної державної адміністрації, звернулося 1036 громадян.

Від органів влади вищого рівня (Адміністрація Президента України, Урядова гаряча лінія, Кабінет Міністрів України, Харківська облдержадміністрація та прокуратури до районної державної адміністрації надійшло 53 звернення, або 13,4% від загальної кількості, що на 37% менше порівняно з 2012 роком.

Значна частина звернень надходить до районної державної адміністрації від жителів Богодухівської міської (152), Гутянської селищної (33), Кленівської сільської (20) рад.

На всі листи, що надійшли до районної державної адміністрації, заяви громадян, подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених чинним законодавством. З окремих питань заявникам надані роз’яснення щодо вирішення порушених ними питань.

Діловодство за зверненнями громадян у районній державній адміністрації ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348. Після розгляду порушених у зверненнях та на особистих прийомах питань заявникам направлялись відповіді у письмовій формі за підписом керівництва районної державної адміністрації.

Усі звернення розглянуті і проаналізовані. Аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, здійснюється щомісяця, щокварталу, за І півріччя, за 9 місяців та за рік. При проведенні аналізу роботи із зверненнями громадян застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Щоквартально на сторінках районної газети «Маяк» розміщується графік виїзних прийомів керівницвом районної державної адміністрації, проводиться інформування населення про результати роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації, постійно оновлюється інформація на офіційному веб-сайті Богодухівської районної державної адміністрації, де викладена вся необхідна інформація для ознайомлення населення.

З метою оперативного і всебічного вирішення в межах повноважень питань, з якими звертаються громадяни на особистому прийомі районна державна адміністрація тісно співпрацює з головами органів місцевого самоврядування. В разі необхідності та з метою оперативного вирішення того чи іншого порушеного громадянином питання на особисті прийоми керівництва районної державної адміністрації запрошуються голови сільських, селищних, міської рад.

Введено в практику проведення комплексних виїздів безпосередньо у населені пункти району, на яких присутні різні верстви населення. Це дало змогу більш глибоко та детально вивчити проблеми, які є у жителів населених пунктів району та прийняти відповідні рішення щодо їх вирішення.

Внаслідок цієї роботи кількість звернень значно скоротилася.

Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» здійснюється перебудова в роботі з населенням. Традиційними стали «прямі» та «гарячі» телефонні лінії з представниками влади. Так, в 2013 році проведено 11 «гарячих» та 48 прямих ліній.

Найважливішим є аналіз листів та звернень громадян, що надходять до органів влади, який дає змогу зробити висновки щодо того, які проблеми в конкретних населених пунктах найбільше турбують людей, прослідкувати зміни в їхніх поглядах стосовно функціонування тієї чи іншої галузі, установи, організації. Інакше кажучи, листи і звернення громадян є конкретним сигналом неблагополуччя в тому чи іншому населеному пункті або тій чи іншій галузі, а також одним із каналів отримання інформації від жителів району.

Відпрацьована практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, передбачено прийом громадян протягом робочого тижня та за місцем проживання. Особисті прийоми громадян, у т.ч. виїзні, проводяться відповідно до затвердженого графіка. Внаслідок цієї роботи проведено 84 собистих та 82 виїзних прийомів, із них 5 позачергових.

На всі листи, що надійшли до районної державної адміністрації, заяви громадян, подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених чинним законодавством. Усі звернення розглянуті і проаналізовані. Відповіді заявникам направляються вчасно, протягом 15 днів, як це і передбачено Законом України «Про звернення громадян». На звернення, що надійшли від органів влади вищого рівня відповіді, відповідно до резолюції керівництва, направляються в установлений термін. Порушень термінів розгляду звернень громадян немає.

У районній державній адміністрації виділено і обладнано спеціальну кімнату для прийому громадян. З метою інформування населення, в приміщенні районної державної адміністрації розміщений інформаційний стенд щодо роботи із зверненнями громадян, на якому є необхідна для ознайомлення інформація. Щопонеділка, вівторка та п’ятниці із 15.00 до 17.00 години працює «телефон довіри». Всі дзвінки громадян фіксуються у відповідному журналі обліку, після чого він подається голові районної державної адміністрації для ознайомлення та прийняття рішення.

Протягом 2013 року по «телефону довіри» надійшло 4 звернення, вирішення яких було взято на контроль.

У районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яку очолює особисто голова районної державної адміністрації.

За звітний період проведено 12 засідань, одне із них виїзне. На засіданнях розглядалися усі конфліктні ситуації, які не вирішувалися протягом тривалого часу.

З метою інформування населення в приміщенні районної державної адміністрації розміщений інформаційний стенд, на якому є необхідна для ознайомлення інформація.

У приміщенні районної державної адміністрації розташована «Скринька довіри», якою може скористатися кожен бажаючий громадянин для звернення з різних питань до керівництва районної державної адміністрації.

З метою контролю за організацією роботи із зверненнями громадян, надання практичної та методичної допомоги загальним відділом апарату районної державної адміністрації згідно із затвердженим графіком протягом 2013 року проведено 11 перевірок стану організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації та 12 перевірок у органах місцевого самоврядування району.

В процесі перевірок були виявлені окремі недоліки, які були викладені у довідках і направлені для усунення зауважень.

З метою покращення організації роботи із зверненнями громадян та приведення даної роботи у відповідність до вимог чинного законодавства та нормативних актів Богодухівська районна державна адміністрація придбала програмний продукт «Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян «Звернення», яка наданий час в проваджена в дію.

Загальний відділ апарату
районної державної адміністрації

Пошук по сайту


Архів новин

Грудень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання