Богодухівщина

Райдержадміністрація

Корисні посилання


Календар свят. Мова, граматика, спілкування

Відповіді на запитання "прямих" та "гарячих" ліній

«Пряма лінія» «Про завдання Богодухiвського iнклюзивно-ресурсного центру та органiзацiю проведення комплексноi оцiнки дiтей» з начальником вiддiлу освiти районної державноi адмiнiстрацii Повойко Iриною Олександрiвною

05 липня відбулася «пряма лінія» «Про завдання Богодухiвського iнклюзивно-ресурсного центру та органiзацiю проведення комплексноi оцiнки дiтей» з начальником вiддiлу освiти районної державноi адмiнiстрацii Повойко Iриною Олександрiвною.

Тих, хто зателефонував до відділу освіти, цікавили наступні питання:

 

1) З якою метою створений інклюзивно-ресурсний центр?

         Метою створення інклюзивно-ресурсного центру є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2) Що таке комплексна оцінка та як вона проводиться?

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

 • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
 • форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
 • документи щодо додаткових обстежень дитини.

 У разі,коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до центру подаються:

 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

 Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

* оцінку когнітивної сфери дитини проводитьпрактичний психолог( визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага) ;

* оцінку емоційно-вольової сфери дитини проводитьпрактичний психолог(виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин);

* оцінку фізичного розвитку дитини проводить вчитель лікувальної фізкультури (визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо);

* оцінку мовленнєвого розвитку дитини проводить вчитель-логопед(визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури);

            *  оцінку навчальної діяльності дитини проводить вчитель-дефектолог.

Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.


 

1) З якою метою створений інклюзивно-ресурсний центр?

         Метою створення інклюзивно-ресурсного центру є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2) Що таке комплексна оцінка та як вона проводиться?

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

·        документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

·        свідоцтва про народження дитини;

·        індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

·         форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

·                   психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;

·                   зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

·                   документи щодо додаткових обстежень дитини.

 У разі, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до центру подаються:

·                   попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

·                   висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

 Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

* оцінку когнітивної сфери дитини проводить практичний психолог ( визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага) ;

* оцінку емоційно-вольової сфери дитини проводить практичний психолог (виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин);

* оцінку фізичного розвитку дитини проводить вчитель лікувальної фізкультури (визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо);

* оцінку мовленнєвого розвитку дитини проводить вчитель-логопед (визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури);

            *  оцінку навчальної діяльності дитини проводить вчитель-дефектолог.

Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

 

«Пряма лінія» «Суспільство проти корупції» з головним спеціалістом юридичного сектору апарату районної державної адміністрації Тетяною Олександрівною Кожушко

14 червня  відбулася «пряма лінія»  «Суспільство проти корупції» з головним спеціалістом юридичного сектору апарату  районної державної адміністрації    Тетяною Олександрівною Кожушко.

Тих, хто зателефонував до Тетяни Олександрівни, цікавили наступні питання:

 

Які об’єкти слід декларувати в розділі «Корпоративні права»?

         У розділі «корпоративні права» зазначаються всі корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності, крім тих, що вже були зазначені в розділі «Цінні папери» (наприклад, акції). Такими правами можуть бути частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

         Вартість корпоративних прав відображається у декларації у відсотковому та грошовому вираженні. У грошовому вираженні вартість зазначається станом на дату набуття прав або-якщо проводилася грошова оцінка таких прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування-відповідно до результатів такої оцінки.

 

Чи потрібно повідомляти про факт суттєвої зміни в майновому стані, якщо припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування?

Якщо суб’єкт декларування припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування у серпні 2016 року, а декларацію особи, яка припинила відповідну діяльність, подав у лютому 2017 року, то обов’язок у такого суб’єкта декларування подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані припинився після подання ним декларації особи, яка припинила виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

 

Які види юридичних осіб повинні затвердити антикорупційну програму?

У частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» визначено види юридичних осіб, які повинні затвердити антикорупційну програму.

Антикорупційну програму  затверджують рішенням (наказом) керівника юридичної особи після її обговорення з працівниками і посадовими особами юридичної особи.

Програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

 

 

«Пряма лінія» з завідувачем сектора з питань постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС управління соціального захисту населення

24 квітня відбулася «пряма лінія» з завідувачем сектора з питань постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Вікторією Володимирівною Лещенко на тему «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС».

Жителя м. Богодухова цікавило питання як нараховується та виплачується додаткова відпустка учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?

Вікторія Володимирівна відповіла, що відповідно до п.22 ст.20 та п.1 ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» громадяни, віднесені до 1 та                    2 категорії, мають право отримувати чергову відпустку в зручний для них час та додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих ( 16 календарних) днів на рік.

Є ряд відмінностей додаткової відпустки, яка надається учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, від щорічної відпустки.

В першу чергу, додаткова відпустка на відміну від щорічної відпустки, не пов’язана із виробничим процесом та надається незалежно від часу роботи громадянина на підприємстві, установі, організації.

Якщо витрати на оплату щорічної відпустки здійснюються за рахунок коштів підприємства, виділених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працює по трудовій угоді працівник, то фінансування витрат по відшкодуванню коштів на виплату додаткової відпустки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Додаткова відпустка не належить до виду щорічної відпустки, яка визначається п.1 ст. 4 Закону України «Про відпустки», тому на неї не розповсюджується право на виплату компенсації відповідно до ст. 24 даного закону та право на перенесення та поділ щорічної відпустки згідно зі статтями 10,11,12 Закону України «Про відпустки».

Додаткова відпустка , яка надається учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, не підлягає продовженню на святкові та неробочі дні, тобто ці дні включаються в розрахунок тривалості додаткової відпустки та підлягають оплаті, визначеної законодавством.

 

«Пряма лінія» на тему «Про організацію проведення ЗНО у 2018 році»

Під час «прямої лінії», яка відбулася 20 квітня, до начальника відділу освіти районної державної адміністрації Ірини Олександрівни Повойко звернулися громадяни району з такими питаннями:

 1. В які терміни буде проходити основна сесія ЗНО?

Основна   сесія    зовнішнього    незалежного    оцінювання   триватиме з 22 травня до 13 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, німецької мови – 29 травня, англійської мови – 01 червня, біології – 04 червня, історії України – 06 червня, географії – 08 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

          Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року.

2.   Чи будуть забезпечені учасники зовнішнього незалежного оцінювання підвезенням до пунктів проведення тестування?

З метою безпечного підвезення випускників 11-х класів та своєчасного їх прибуття до місць проходження зовнішнього незалежного оцінювання відділом освіти районної державної адміністрації до 10 травня будуть розробленні графіки підвезення до пунктів тестування з восьми дисциплін: українська мова і література, математика, історія України, англійська мова, географія, біологія, хімія та фізика, видані відповідні накази. Підвезення здійснюватиметься автотранспортом відділу освіти районної державної адміністрації та закладів загальної середньої освіти району.

 

«Пряма лінія» з начальником Богодухівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Іваном Сергійовичем Змієвським.

20 березня відбулася «пряма лінія» з начальником Богодухівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Іваном Сергійовичем Змієвським.

 • Я жителька с. Заброди, чула, що в лютому  в селі було виявлено захворювання на сказ. Які заходи проводяться з профілактики цього захворювання?

Сказ – це інфекційна хвороба, яка не лікується. Основним методом профілактики є щеплення.

  Хворіють на сказ люди та всі тварини за винятком птахів. Зараження відбувається прямим шляхом, тобто при укусі здорової тварини хворою.

  За 2017 рік в Харківській області зареєстровано 126 випадків сказу тварин, із них 50 випадків сказу котів, 26 випадків сказу собак, 26 – серед лисиць,       9 випадків сказу великої рогатої худоби, в основному це відбулося в Шевченківському районі, де трупи корів та кіз, які належали мешканцям        6 сіл були спалені. Основним джерелом інфекції є укуси лисицями корів на випасах. Тварини не були щеплені проти сказу.

  Зростання випадків захворювання тварин сказом зафіксовано наприкінці 2017 року та на початку 2018 року, що обумовлено зростанням чисельності диких тварин на території області.

   Дійсно,  в лютому в с. Заброди  виявлено захворювання собаки на сказ, яка раніше була покусана лисицею. Рішенням НПК на село накладено карантинні обмеження і проводиться комплекс профілактичних заходів.

  З метою вжиття заходів щодо стабілізації епізоотичної ситуації по сказу на території Богодухівського району тільки в лютому було щеплено 225 голів собак та котів 132 голови, ВРХ – 4 голови.

  Ветеринарною службою району включено в план роботи на 2018 рік щеплення ВРХ приватного сектору проти сказу в період проведення весняної диспансеризації (виводки) в травні – червні місяці. Щеплення буде проводитись за кошти господарів.

  В мисливських господарствах проводяться заходи щодо приведення щільності червоної лисиці до встановлених норм ( 0,5 – 1 лисиця на 1 тис.га території мисливських угідь).

  Серед населення постійно проводиться роз’яснювальна робота про небезпечність сказу для людей і тварин та заходи щодо профілактики і боротьби з ними.

 

 • Яка ситуація по захворюванню свиней африканською чумою?

Щомісячно в Україні реєструються нові осередки захворювання свиней, в основному в приватному секторі та мисливських угіддях, рідше - у товарних свинофермах.

  Найбільше в 2017 році було виявлено осередків АЧС в Полтавській області, на другому місці – Харківська область, де виявлено 17 випадків в шести районах. Із них в с. Козіївка Краснокутського району, в м. Рогозянка Золочівського району, та с. Валки, в цих осередках проведені всі заходи з ліквідації збудника, зняті карантинні обмеження. Богодухівський район на даний момент  благополучний.

  Ще раз хочеться звернутися до мешканців району та керівників свиноферм щодо необхідності виконання всіх заходів профілактики, в основному  це недопущення прямих контактів свиней з інфікованим матеріалом.

 

  Жителі с. Івано – Шийчине цікавляться, які міри приймаються до громадян, які утримують хворих на лейкоз тварин, та випасають їх в загальному стаді.

  Дуже слушне питання. Так, при проведенні весняної диспансеризації ВРХ приватного сектору району  досліджено на лейкоз 1544 голови, при цьому виявлено 19 голів позитивно реагуючих на лейкоз (рак крові) по реакції імунодифузії.

   Господарям  роз’яснено про небезпечність цього захворювання, ним хворіють і люди. Зараження може проходити через молоко. Люди з поняттям відносяться до цієї проблеми – хворі корови були вибракувані. Проте, в          с. Івано – Шийчине один громадянин утримує 4 голови реагуючих корів, а ще один - 1 позитивно - реагуючу голову ВРХ, чим ставить під загрозу свою сім’ю та сусідське поголів’я. Їм видано на руки приписи та проведено персонально інформаційно – просвітню роботу. В подальшому буде заборонено виганяти худобу на пасовища, де випасається загальна череда та накладено штрафні санкції.

   Крім того, в цьому селі стовідсотково не забезпечено вивід корів на виводку для обстеження, що є прямою загрозою для розповсюдження цього захворювання.

 
Більше статтей...

Пошук по сайтуАрхів новин

Січень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання