Богодухівщина

Райдержадміністрація

Корисні посиланняКалендар свят. Мова, граматика, спілкування

Виступи в ЗМІ

Інформація про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району протягом першого півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

    Задоволення справедливих вимог населення продовжує залишатися одним із найважливіших напрямів роботи із зверненнями громадян в Богодухівській районній державній адміністрації та в органах місцевого самоврядування району.
    Протягом І півріччя 2018 року районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району проводилась робота, спрямована на забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян» (із змінами), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних розпоряджень голови обласної та голови районної державних адміністрацій щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян.
    Діловодство за зверненнями громадян у районній державній адміністрації ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (із змінами).
    Проаналізувавши роботу із зверненнями громадян встановлено, що протягом першого півріччя 2018 року до районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 1960 звернень. Таким чином, спостерігається зменшення кількості звернень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком (2006 звернень) на 46 одиниць. Із загальної кількості звернень протягом аналізованого періоду поштою надійшло 687 звернень, на особистому прийомі – 1273, що в порівнянні з попереднім роком відповідно на 1,1% більше та на 4,2% менше ніж у 2017 році.
    У своїх зверненнях до всіх гілок влади району протягом першого півріччя 2018 року громадяни порушили 1970 питань різної тематики, але найчастіше турбували питання соціального захисту (збільшилися на 12%), комунального господарства (зменшилися на 20,8%) та аграрної політики і земельних відносин, кількість яких збільшилися на 11,8% у порівнянні з першим півріччям 2017 року. Обґрунтувати дане збільшення кількості звернень можна нестабільною економічною ситуацією, яка склалася в країні, адже в цей час населення звертається за допомогою до органів влади, яка є небайдужою до проблем громадян.
    Особлива увага приділялася вирішенню питань, з якими зверталися інваліди, ветерани війни та праці, діти війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасники АТО, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Так, цього року найбільше допомоги потребували громадяни категорій «діти війни», що становить 5,1% від загальної кількості звернень, і «учасники та інваліди війни, учасники бойових дій» - 7,5%. Богодухівською районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району було знайдено можливості для надання різних видів допомоги зазначеним категоріям населення. Із загальної кількості питань, що надійшли до усіх гілок влади району протягом першого півріччя 2018 року, 67,2% - вирішено позитивно, 27,7% - надані відповідні роз’яснення, 1,2% - відмовлено у задоволенні, інше – 3,9%. Безпосередньо до районної державної адміністрації протягом першого півріччя 2018 року надійшло 226 звернень, що на 12,3% менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. З них поштою – 220, що на 11,3% менше, ніж у 2017 році та становить 97,3% від їх загальної кількості, 6 звернень, або 2,6% надійшло на особистих прийомах, що на 1,3% менше, ніж у 2017 році.
    Згідно з пунктом 6 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» особисті прийоми громадян, у тому числі виїзні, проводяться відповідно до затверджених графіків. Так, керівництвом районної державної адміністрації за звітний період проведено 23 особистих та 23 виїзних прийоми. Всього в листах, що надійшли до районної державної адміністрації, звернулося 451 громадянина (зменшення на 65,8%). Слід відмітити, зменшилась кількість колективних звернень. Так, із загальної кількості звернень (1960) протягом першого півріччя 2018 року колективних надійшло на 4 менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Кількість повторних звернень – 1.
    Від органів влади вищого рівня (Адміністрація Президента України, Урядова гаряча лінія, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Верховної Ради України, Харківська обласна державна адміністрація) до районної державної адміністрації надійшло 99 звернень, або 43,8% від їх загальної кількості. Значна частина звернень надходить до районної державної адміністрації від жителів Богодухівської міської (47,4%), Крисинської (5%) та Полковомикитівської (5%) сільських рад.
    У зверненнях протягом першого півріччя 2018 року порушено 226 різноманітних питань, що на 12,3% менше, ніж у попередньому році. До найчисленніших питань, з якими зверталися громадяни до районної державної адміністрації протягом звітного періоду, можна віднести питання соціального захисту (45,1%), а саме надання матеріальної допомоги у зв’язку із скрутним фінансовим становищем, необхідністю у лікуванні тяжких захворювань та з питань комунального господарства (33,6%) – ремонт доріг, надання роз’яснень щодо вартості житлово-комунальних послуг, водозабезпечення та електропостачання. До всіх порушених питань, що надійшли в листах до районної державної адміністрації та заяв громадян, що подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених чинним законодавством. З окремих питань заявникам надані роз’яснення щодо їх вирішення. Після розгляду порушених у зверненнях та на особистих прийомах питань заявникам були направлені відповіді у письмовій формі за підписом керівництва районної державної адміністрації.
    Відповіді заявникам направляються вчасно, протягом 15 днів, як це і передбачено Законом України «Про звернення громадян» (із змінами). На звернення, що надійшли від органів влади вищого рівня, відповіді, відповідно до резолюції керівництва, направляються в установлений термін. Порушень термінів розгляду звернень громадян немає. Питання надання матеріальної допомоги –знаходиться на постійному контролі у голови районної державної адміністрації. Систематично на засіданнях сесій районної ради розглядається можливість збільшення субвенції для витрат на дані цілі та надається матеріальна допомога за наслідками розгляду заяв громадян на засіданнях комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги при районній державній адміністрації.
    За аналізований період надано матеріальну допомогу 244 громадянам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, на загальну суму 857200,00 грн.
    Із загальної кількості звернень громадян (226), що надійшли до районної державної адміністрації протягом першого півріччя 2018 року, 37 (32,4%) звернень вирішено позитивно, по 32 (28%) - надані відповідні роз’яснення, по 3 (2,6%) - відповідно до чинного законодавства заявникам відмовлено у вирішенні питань, 1 (0,8%) – направлено за належністю, 42 звернення (36,2%) – знаходяться у стадії виконання. Звернення, які надійшли від громадян протягом першого півріччя 2018 року, розглянуті і проаналізовані. Аналіз і узагальнення питань, що порушувалися у зверненнях громадян, здійснювались щомісяця. При проведенні аналізу роботи із зверненнями громадян застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 (із змінами).
    З метою інформування населення в приміщенні районної державної адміністрації розміщений стенд, на якому є необхідна для ознайомлення інформація. Для роз’яснення найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях, здійснюється систематичне спілкування із населенням через районну газету «Вісник Богодухівщини».
    Стан роботи із зверненнями громадян у районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району систематично розглядається на засіданнях колегії та нарадах у голови районної державної адміністрації. Так, на засіданні колегії районної державної адміністрації 28 лютого 2018 року розглянуто питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та виконкомів місцевих рад району у 2017 році», за результатами головою районної державної адміністрації видане відповідне розпорядження від 01 березня 2018 року №117.
    На виконання частини 2 пункту 5 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у блоці новин офіційного веб-сайту районної державної адміністрації постійно розміщуються інформаційні повідомлення, які стосуються роботи із зверненнями громадян, а саме: графіки особистого прийому керівництва обласної, районної державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації, графіки проведення «гарячих ліній», повідомлення про функціонування «телефону довіри», зразки заяв, інформації щодо роботи із зверненнями громадян, повідомлення щодо проведених особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації та результати засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.
    Відповідно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» організовано проведення «прямих» та «гарячих» телефонних ліній з представниками влади. Кожного дня із 13.00 до 15.00 години працює «телефон довіри» (розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 грудня 2017 року №529). Всі дзвінки громадян фіксуються у відповідному журналі обліку, після чого він подається голові районної державної адміністрації для ознайомлення та прийняття рішення. З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, поширення зворотнього зв’язку з населенням з різних питань, оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад району, вдосконалення роботи із повідомленнями, що надходять до районної державної адміністрації, головою районної державної адміністрації видано доручення від 29 грудня 2017 року №01-01-03/4510 «Про організацію функціонування в районній державній адміністрації телефонних «гарячих ліній», яким затверджено графік їх роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
    Організовано роботу з прийому громадян щодо надання безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 жовтня 2017 року №362 затверджено особистий графік прийому осіб, які потребують безоплатної допомоги, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації. У приміщенні районної державної адміністрації розташована «скринька довіри», якою може скористатися кожен бажаючий громадянин для звернення з різних питань до керівництва районної державної адміністрації.
    Протягом першого півріччя 2018 року здійснювала свою роботу постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яку очолює голова районної державної адміністрації. За звітний період проведено 6 засідань на яких розглядалися актуальні питання, у тому числі й ті, що надійшли до районної державної адміністрації протягом 2017 року.
    З метою контролю за організацією роботи із зверненнями громадян, надання практичної та методичної допомоги відділом документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації згідно із затвердженим графіком протягом першого півріччя 2018 року проведено 6 перевірок стану організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації (розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 грудня 2016 року №423) та 6 перевірок у органах місцевого самоврядування району (розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 грудня 2016 року №425). В процесі перевірок були виявлені недоліки, які були викладені у довідках і направлені для усунення зауважень. Також надавалася практична та методична допомога у вирішенні питань щодо роботи із зверненнями громадян.
    Всі звернення, що надходять до районної державної адміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно перевіряються. З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до державних органів виконавчої влади питання роботи із зверненнями громадян в Богодухівській районній державній адміністрації знаходиться на постійному контролі.

Начальник відділу

документообігу та контролю

апарату районної державної адміністрації                              О. ЧАБАНЬ


 

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: як діяти щоб захиститися

   

Насильство в сім’ї є поширеним явищем і в Україні і в світі. В реальному житті постраждалі члени сім’ї та діти частіше залишались сам на сам із домашнім терором. Але змінити ситуацію можливо лише за бажанням самих постраждалих.

 07 січня 2018 року набув чинності новий Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Під домашнім насильством тепер розуміється будь-яка дія фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, а також погрози вчинення таких діянь.

економічне насильство - умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

психологічне насильство - словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

сексуальне насильство - будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи,;

фізичне насильство - ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.

Постраждалими визнаються особи, незалежно від того, чи проживають вони спільно зі своїми кривдниками, чи ні (наречені, подружжя, колишнє подружжя, батьки, діти, брати, сестри, нерідні батьки, опікуни, піклувальники, прийомні діти, інші родичі до двоюрідного ступеню зв’язку, будь-які інші родичі, люди, які пов’язані спільним побутом, мають спільні права та обов’язки).

Постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й та, що стала свідком (очевидець) такого насильства.

Куди звертатись за допомогою, якщо ви зазнали насильства?

Правоохоронні органи (поліція) – за телефоном 102 або особисто та написати відповідну заяву.

Медичні установи – з метою фіксації отриманих ушкоджень (навіть якщо такі ушкодження є незначними).

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – отримати необхідні юридичні, психологічні, соціально-педагогічні консультації.

Служба  у справах дітей - якщо ваша дитина зазнала домашнього насильства або стала свідком такого насильства.

Районна державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада – для вжиття відповідних заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб - притулки для дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри; центри соціально-психологічної допомоги.

Гаряча лінія безоплатної правової допомоги – зателефонувати за номером           0-800-213-103, отримати правову консультацію.

Цілодобовий кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству - зателефонувати за безкоштовним номером 0-800-500-335 (з стаціонарного) або 116-123 (з мобільного).

Суд – подати заяву про видачу обмежувального припису.

До кривдника можуть бути застосовані запобіжні заходи.

Терміновий заборонний припис – виноситься органом поліції, який може заборонити перебувати, проживати, контактувати з постраждалою людиною як на підставі її заяви, так і за власною ініціативою у разі існування загрози її життю чи здоров’ю. При цьому така заборона не залежить від того, кому належить помешкання — постраждалому, кривднику чи іншій особі. Такий захід не застосовується лише до неповнолітніх кривдників. У випадку, якщо кривдник відмовляється добровільно залишити житло, поліція може застосувати примусове виселення. Строк дії заборонного припису — 10 днів.

Обмежувальний припис – застосовується на підставі судового рішення за заявою постраждалої особи (або її представника). Суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин після надходження до суду заяви про видачу обмежувального припису. Кривдника викликають до суду через розміщення оголошення на офіційному сайті суду. Однак судовий розгляд можуть провести і без виклику та участі кривдника.

Обмежувальним приписом заборонено перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; зобов’язано усунути перешкоди у користуванні майном; обмежено спілкування з постраждалою дитиною; заборонено наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою; заборонено особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; заборонено вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Рішення суду про видачу обмежувального припису підлягає негайному виконанню, а його оскарження не зупиняє його виконання. Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців, та може бути продовжений судом ще на шість місяців.

За вчинення домашнього насильства передбачена відповідальність.

Адміністративна відповідальність - за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування законодавством встановлено відповідальність у виді накладення штрафу від 10 до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. А у разі вчинення тих самих дій особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі правопорушення передбачено відповідальність у виді штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Кримінальна відповідальність - при проявах домашнього насильства настає за вчинення легких тілесних ушкоджень, умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, побоїв і мордувань тощо відповідно до Кримінального кодексу в залежності від обставин та кваліфікуючих ознак злочину.

У разі виникнення додаткових питань або ви потребуєте правової допомоги  і не маєте грошей на адвоката  - звертайтеся в Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п'ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою:
м. Богодухів, вул. Покровська, 5. тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги
0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Користуйтеся можливістю звернення за допомогою до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

Щасливе майбутнє Вашої родини знаходиться у Ваших руках.

 

В.о.директора Богодухівського

місцевого центру з надання

безоплатної вторинної правової допомоги                             Д.М.Перепелиця


 

Візьміть дитину у родину!

dutuna   

У житті буває багато ситуацій, коли діти з різних причин залишаються без батьків. У таких випадках держава визначила важливе завдання - забезпечити належні умови для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Це стало поштовхом для розвитку різних форм сімейного виховання. В Україні активно діють та постійно розвиваються такі з них, як прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу.Прийомна сім’я – це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш, як 5 дітей. Батькам-вихователямдитячого будинку сімейного типуробота завиховання зараховується до трудового стажу.

Якщо Ви хочете створити прийомну сім’ю, необхідно знати, що в обов’язковому порядку необхіднопройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Кандидати у прийомні батьки повинні мати власне впорядковане житло, роботу та дохід, не менший за встановлений прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї.  На заваді створенню прийомної сім’ї можуть стати вади фізичного чи психічного здоров’я потенційних прийомних батьків, які можуть бути виявлені під час обов’язкового медичного обстеження. Існують також обмеження для кандидатів у прийомні батьки за віком. Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї.

Держава надає постійну соціальну підтримку прийомним сім’ям.Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник Богодухівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який надаватиме Вам комплекс правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування Вашої прийомної сім'ї. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Прийомним батькам виплачується грошове забезпечення. Зараз воностановить 35 відсотків від двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Станом на 1 червня 2018 року в Богодухівському районі функціонують 7 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей, та 2 дитячих будинки сімейного типу, де знайшли родинний затишок 11 вихованців. Всі ці сім’ї мають власні проблеми та перемоги, але їх об’єднує невичерпне бажання прийомних батьків та батьків-вихователів дарувати нерозтрачене тепло дітям-сиротам. Від імені колективу центру соціальних служб дякуємо їм за це. Звичайно, не кожен з нас здатен на такий відповідальний крок. Але, можливо, прочитавши цю статтю, хтось із Вас замислиться над можливістю взяти на виховання дитину та подарувати їй шанс на сімейне виховання.  Для отримання детальних консультацій щодо порядку створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу будемо раді Вас бачити в Богодухівському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Ми знаходимося за адресою: м. Богодухів, вул. Молодіжна, 2              (2 поверх, 7 кімната, колишнє приміщення відділення терапії),  тел. 3-45-65. 

 

 

Директор Богодухівського районного центру

 соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Н.Є. Чуйко 

 

Хід проведення польових робіт сільськогосподарськими підприємствами Богодухівського району

Площа збирання ранніх зернових у сільськогосподарських підприємствах району становить 20,0 тис. га. Очікувана урожайність у 2018 році по району за попередніми даними складе 37,4 ц/га, валовий збір зерна – 74,8 тис. тонн.

Детальніше...

 

Інтернат чи патронат!

Не всім дітям пощастило мати власну міцну родину. Хтось рано посиротів, а хтось опинився в інтернатних закладах при живих батьках, які з тих чи інших причин не могли піклуватися про власних дітей.

Детальніше...

 
Більше статтей...

Пошук по сайтуАрхів новин

Січень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання