Забезпечення виконання Богодухівською районною державною адміністрацією Закону України «Про доступ до публічної інформації»

   

Кожен громадянин демократичної держави має право на отримання повної, достовірної та всебічної інформації про функціонування влади, ним обраної, про її плани та можливі напрями дій. Через це відкритість влади багато у чому визначає стан відносин між державною владою та суспільством у цілому, формування ефективного механізму взаємодії між ними та впливу громадськості на процес прийняття рішень, тобто участь громадян та їхніх об’єднань у розробці та реалізації державної політики як у центрі, так і на місцях.

          Сьогодні в Україні вже сформовано доволі розгалужену законодавчу базу щодо забезпечення відкритості державної влади. Із прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації», який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, органи влади стали прозорішими для громадян. Кожен у стислі терміни може отримати необхідну інформацію або копію документа, надіславши відповідний запит або ознайомившись з ними на офіційному веб-сайті відповідного органу влади.

        За 11 місяців 2019 року до районної державної адміністрації надійшло 62 запити на публічну інформацію. Із них: 57 отримано поштою та електронною поштою, 5 - особисто, 22 запитів надійшло від юридичних осіб, 40 - від фізичних. Опрацьовано у встановлені законодавством терміни та надано ґрунтовні відповіді запитувачам на 42 запити, відправлено за належністю - 20.

        Найбільша кількість запитів стосувалася діяльності галузі освіти,   економічного розвитку,житлово-комунального господарства,державної реєстрації. Громадяни цікавилися  також питаннями соціального захисту,  фінансів, культури тощо.

        З метою забезпечення відкритості у діяльності Богодухівської районної державної адміністрації, забезпечення прав громадськості та представників засобів масової інформації на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про діяльність органів державної влади на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у розділі «Публічна інформація» розміщена вичерпна інформація щодо діяльності районної державної адміністрації відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси, нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, перелік і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад тощо).

        Богодухівська районна державна адміністрація всебічно забезпечує прозорість та відкритість в діяльності місцевих органів виконавчої влади, реалізацію права кожного громадянина на доступ до публічної інформації, продовжує та постійно вдосконалює роботу щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

        Забезпечення гласності та відкритості функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування є важливою запорукою демократизації суспільства та держави. Саме відкритість влади, її здатність, спроможність і готовність до діалогу з різними суспільними силами значним чином визначають внутрішньополітичну ситуацію і впливають на процеси консолідації суспільства.

                                                                      

Заступник керівника апарату Богодухівської

районної державної адміністрації,

начальник організаційного відділу                            Наталія  ЯВТУШЕНКО