Відомість про кількість запитів у жовтні 2019 року

Кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до Богодухівської районної державної адміністрації у жовтні 2019 року

Період, за який надійшли запити

 

Статус запитувача

 

Колек- тивні

 

Форма отримання запитів

 

 

 

 

Всьо- го

 

Результати розгляду

 

 

 

 

Юр. особи

Фіз. особи

особис- тий прийом

тел./ факс

e-mаil

поштою

записано на вимогу запитувача

інформа- цію надано

надіс- лано за належ- ністю

відмов- лено

термін подов- жено

На вико- нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

з 01.10 по 31.10.2019

1

1

-

-

-

+

+

-

2

2

-

-

-

-