Гаряча лінія з начальником Богодухівського відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Г.І.Житник

Нещодавно в редакції районної газети «Маяк» відбулася «гаряча лінія» з начальником Богодухівського відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Житник Г.І.
Галина Іванівна дала відповіді на запитання мешканців району.

Хто здійснює виплати на лікування у разі нещасного випадку, що стався на виробництві?

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" - держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Усі працівники, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, після прийому на роботу автоматично стають особами застрахованими у Фонді соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України.

У разі настання нещасного випадку та після розслідування нещасного випадку роботодавець повинен видати під розпис один примірник затвердженого акта форми Н-5, Н-1 (або НПВ), або П-5 потерпілому або особі, яка представляє його інтереси.

Виплати по листу непрацездатності, починаючи з 6-го дня та витрати пов'язані з лікуванням потерпілого при нещасному випадку на виробництві (за умови складання Акту Н-1) буде відшкодовувати Фонд. А також в подальшому, якщо буде погіршуватися стан здоров’я померлого, лікування також буде проводитись за рахунок Фонду, але при наявності довідки МСЕК в якої буде вказана потреба в медикаментозному забезпеченні.

У разі настання страхового випадку які виплати проводяться потерпілому або особам, які мають на це право?

У разі настання страхового випадку відділення виконавчої дирекції Фонду зобов'язано своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:

 • допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 • одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
 • щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (щомісячна страхова виплата);
 • страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
 • страхову виплату потерпілому під час його професійної реабілітації;
 • щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
 • відшкодування вартості ритуальних послуг, пов'язаних з похованням померлого.

Якщо потерпілий досяг пенсійного віку, та переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, чи зупиняються йому щомісячні страхові виплати?

Ні, виплати не зупиняються. Щомісячні страхові виплати проводяться протягом строку, на який встановлено МСЕК стійку втрату професійної працездатності.

Які необхідні документи для забезпечення потерпілих лікарськими засобами, виробами медичного призначення при наданні амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги?

Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до відділення виконавчої дирекції Фонду такі документи:

 • заяву;
 • копію висновку медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про потребу у забезпеченні лікарськими засобами, виробами медичного призначення;
 • копію індивідуальної програми реабілітації, затверджену МСЕК (у разі наявності);
 • перелік необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, визначений лікарсько-консультативною комісією (далі-ЛКК) закладу охорони здоров'я (поновлюється під час кожного призначення ліків, але не рідше одного разу на рік);
 • виписку з медичної карти амбулаторного хворого (поновлюється щороку).

У разі звернення законного представника потерпілого він повинен мати при собі разом із зазначеними документами документ, що підтверджує його особу, та засвідчену в установленому порядку довіреність від потерпілого або інші документи, визначені чинним законодавством.

В рамках дії Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» чи потрібно юридичним та фізичним особам з 01.01.2011 надавати звітність до Фонду соц.. страхування від нещасного випадку на виробництві та проф. захворювань?

Відповідно до Постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань України (далі Постанова) № 31 від 30.11.2010 страхувальники, які на 01.01.2011 року мали заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та проф.. захворювань, зобов’язані з 01 по 20 число звітного місяця (січень, квітень, липень, жовтень) звітувати до робочих органів Фонду (нова форма не дод. 11) до повного погашення заборгованості.

А відповідно до Постанови №30 від 30.11.2010 всі страхувальники лише один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 5.