З апаратної наради у голови районної державної адміністрації

17 квітня відбулася апаратна нарада у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з порядком денним:

1. Про підсумки роботи дорожніх підприємств району в зимовий період 2012-2013 років та завдання щодо їх підготовки до роботи в зимових умовах 2013-2014 років.

2. Про стан роботи щодо соціального захисту учасників аварії на Чорнобильській АЕС, організація та проведення у районі заходів до 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

3. Про практику планування роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та заходи щодо її удосконалення.

З останнього питання щодо планування роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та заходи щодо її удосконалення виступила заступник керівника апарату райдержадміністрації, начальник організаційного відділу Явтушенко Н.О.

В своєму виступі Наталія Олександрівна акцентувала увагу на тому, що відповідно до ст. 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 січня 2012 року №21 (зі змінами), яким визначено організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності районної державної адміністрації, робота управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, які в обов’язковому порядку у встановлені терміни затверджуються заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до Розподілу обов’язків, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 жовтня 2012 року №598.

У березні поточного року в період формування плану роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2013 року на виконання доручення голови районної державної адміністрації від 07 березня 2013 року №01-03/665 організаційним відділом апарату районної державної адміністрації було проведено Дні планування, у ході яких здійснено детальний аналіз пропозицій, наданих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації з питань виконання актуальних рішень керівництва держави, уряду, області, району, державних, регіональних та місцевих програм, ініціювання підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо стабілізації розвитку відповідної галузі.

Як свідчить проведений аналіз, чітко відпрацьована система планування у відділах, секторах апарату райдержадміністрації: організаційному (Явтушенко Н.О.), з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації (Сахно Л.Б.), взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (Шепель М.М.), ведення Державного реєстру виборців (Костенко А.М.), кадрової роботи (Субота О.І.), контролю (Чабань О.Л.), управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації (Жижирій Н.В.), відділі економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (Телешенко І.П.), секторі інфраструктури районної державної адміністрації (Кириченко О.В.), секторі культури районної державної адміністрації (Волошко А.М.) та службі у справах дітей районної державної адміністрації (Галілей З.М.).

Керівники зазначених структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідально та якісно складають пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації, що, в свою чергу, дає змогу вчасно опрацювати їх в апараті районної державної адміністрації та внести до проекту плану роботи на відповідний період. Плани роботи охоплюють усі напрямки діяльності, присутні рекомендації щодо підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у тому числі і за результатами засідань консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів районної державної адміністрації.

Заслуговують на увагу також плани роботи управлінь районної державної адміністрації: фінансового (Ковальов О.Ф.), агропромислового розвитку (Адаменко М.Г.), відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (Масалітіна Т.М.), сектора цивільного захисту районної державної адміністрації (Церковний С.М.), архівного відділу районної державної адміністрації (Дручинська І.В.), відділів апарату райдержадміністрації: фінансово-господарського забезпечення (Ткаченко І.А.), загального (Фень Д.Д.), сектора інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату районної державної адміністрації (Коваленко А.М.).

Особливо слід відмітити роботу управління агропромислового розвитку районної державної, плани роботи якого свідчать про те, що вони складаються з урахуванням пропозицій відділів, секторів управління, так як містять конкретні завдання, включаючи поточні питання. Лише в планах цього управління чітко визначені строки проведення галузевих нарад за напрямками та категоріями учасників із зазначенням тематики питань, які будуть розглядатися у ході їх проведення.

При підготовці пропозицій сектором цивільного захисту районної державної адміністрації, відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, та зазначеними вище сектором інфраструктури районної державної адміністрації та відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації визначено проведення засідання комісій, рад, робочих груп тощо. Як наслідок цього, до плану роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2013 року, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 березня 2013 року №71, включено питання підготовки 5 проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань: «Про організаційні заходи щодо проведення на території району Всеукраїнської щорічної акції з благоустрою територій «За чисте довкілля» (вже прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2013 року №84), «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2013 року», «Про стан розрахунків споживачів району за природний газ та електричну енергію за І квартал 2013 року», «Про стан розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги» та «Про затвердження переліку адміністративних послуг».

Свої пропозиції до квартальних планів роботи районної державної адміністрації вносить також державний реєстратор Хромєєв В.А., котрі у повному обсязі забезпечують на території району виконання вимог чинного законодавства щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, у планах роботи деяких відділів підрозділів районної державної адміністрації існують певні недоліки. Насамперед, це стосується дотримання строків формування планів роботи і вчасне внесення пропозицій до квартальних планів роботи районної державної адміністрації сектором у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації (Клочко Л.В.). Цьому сектору потрібно відпрацювати таку систему роботи, яка б виключала можливість фактів перенесення чи непроведення запланованих заходів, та оперативне їх висвітлення, у разі проведення, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. Останнє зауваження також стосується і діяльності у даному напрямку сектора культури районної державної адміністрації та відділу освіти районної державної адміністрації.

У планах роботи відділу освіти районної державної адміністрації (Безмінова І.Г.) продовжують мати місце факти невизначення питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району, проведення державних атестацій навчальних закладів району, їх інспектування. Потребує суттєвого удосконалення робота у напрямку висвітлення діяльності на сторінках газети «Маяк» та веб-сайті районної державної адміністрації. Проте, працівник відділу, який відповідає за формування пропозицій та складання планів роботи має усі необхідні умови для професійного зростання, а тому з кожним разом плани роботи відділу удосконалюються.

Незважаючи на те, що система планування в цілому відпрацьована, безініціативними в плані підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації залишаються відділ освіти районної державної адміністрації, сектори районної державної адміністрації: культури, у справах сім’ї, молоді та спорту, і, як один недолік, - управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

Потрібно зазначити, що в практиці роботи районної державної адміністрації продовжує мати місце той факт, що підготовка проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації «нав’язується» апаратом районної державної адміністрації, а її структурні підрозділи або безініціативні, як зазначалось вище, або знаходять різні шляхи, щоб не готувати навіть заплановане. Як приклад, питання стану та перспектив розвитку соціальної сфери села, яке належить до повноважень управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації і було заплановане в минулому році до розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації не було розглянуто через небажання керівництва управління організувати роботу в даному напрямку.

Розділом планів VІ «Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі» передбачаються систематичні виступи керівників, спеціалістів у районній газеті «Маяк». Проте, як свідчить проведений аналіз, робота в цьому напрямку потребує значної активізації, а саме - оперативного висвітлення на сторінках видання та веб-сайті районної державної адміністрації інформацій про події, які відбуваються у житті району. Особливо це стосується проведення виїзних прийомів громадян, зустрічей з трудовими колективами підприємств, установ та організацій району заступників голови районної державної адміністрації, засідань консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів районної державної адміністрації, галузевих нарад.

До речі, з приводу проведення галузевих нарад головою районної державної адміністрації було видано доручення від 04 березня 2013 року №01-03/622 щодо забезпечення проведення нарад за підсумками роботи підпорядкованих галузей виробництва, сфер діяльності у відповідності до вимог п. 16.1 розділу 16 «Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів» Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 січня 2012 року №21 (зі змінами). Термін інформування на виконання цього доручення минув 12 березня 2013 року, а лише сьогодні організаційний відділ апарату районної державної адміністрацією володіє інформацією про виконання завдання відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, секторами районної державної адміністрації: культури, цивільного захисту, інфраструктури.

Заступникам голови районної державної адміністрації у даному напрямку також роботу необхідно завершити до 01 травня 2013 року і, в обов’язковому порядку, включати їх до особистих планів роботи, звертаючи також увагу на наявність таких позицій в планах роботи підпорядкованих структурних підрозділів районної державної адміністрації.

На виконання доручення голови райдержадміністрації від 19 липня 2012 року №01-03/2005 щодо організації проведення зустрічей заступників голови районної державної адміністрації з трудовими колективами підприємств, установ, організацій та населенням району організаційним відділом апарату районної державної адміністрації у встановлені строки забезпечено складання відповідних графіків.

У відповідності до затвердженого головою районної державної адміністрації графіка в І кварталі 2013 року такі зустрічі проводились.

Інформації про проведення зустрічей першого заступника голови районної державної адміністрації Кириченка О.І та заступників голови районної державної адміністрації Юрченка О.В., Гуріна П.М, Сизоненко О.В. разом з фотоматеріалами надходили до відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації і оприлюднювались на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. Водночас зазначаємо, що інформування організаційного відділу апарату районної державної адміністрації у встановленому дорученням порядку ними не здійснювалось.

Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації було вчасно повідомлено відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації про проведену зустріч заступника голови районної державної адміністрації з трудовими колективами відповідно до затвердженого графіка.

Керівниками решти управлінь, відділів районної державної адміністрації, незважаючи на те, що зустрічі заступниками голови райдержадміністрації фактично були проведені, не підготовлено відповідних інформацій, а тому й висвітлені вони не були.

На виконання листа Харківської обласної держаної адміністрації від 02 жовтня 2012 року №01-77/7779 щочетверга до 12-00 години з метою планування участі керівництва обласної державної адміністрації в заходах, які проводяться в районі, надається затверджений план заходів районної державної адміністрації на наступний тиждень. План заходів складається з реальних подій, які проводяться за участю керівництва районної державної адміністрації, зокрема зустрічей з трудовими колективами або населенням.

Виходячи з вищезазначеного, реальний стан справ відображається лише стосовно діяльності у даному напрямку заступника голови районної державної адміністрації Юрченка О.В. Вся інформація, що стосується зустрічей з трудовими колективами першого заступника голови районної державної адміністрації Кириченка О.І. та заступників голови районної державної адміністрації Сизоненко О.В. і Гуріна П.М. не має офіційного підтвердження.

Оприлюднення матеріалів на сторінках районної газети «Маяк» за результатами проведення зустрічей заступників голови районної державної адміністрації з трудовими колективами підприємств, установ, організацій та населенням району протягом І кварталу 2013 року не здійснювалось.

У зв’язку з викладеним вище прошу звернути увагу заступників голови районної державної адміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів на недоліки в організації та проведенні зустрічей, а також зобов’язати їх у ІІ кварталі 2013 року значно активізувати роботу і забезпечити у повному обсязі виконання відповідного доручення.

Під час надання управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації практичної і методичної допомоги щодо планування своєї діяльності, яка здійснюється щомісяця за окремим графіком, виявлено порушення вимог Регламенту районної державної адміністрації в частині підготовки місячних планів роботи, що свідчить про недостатній контроль в цьому напрямку заступників голови районної державної адміністрації. Потрібно терміново привести у відповідність з Регламентом плани роботи спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Суттєві зауваження слід зробити практично усім підрозділам районної державної адміністрації в частині підготовки та подання у встановлені терміни до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації пропозицій до плану основних заходів районної державної адміністрації у відповідному місяці, тижні, погоджених із заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Без нагадувань у встановлені строки такі пропозиції традиційно надають лише служба у справах дітей районної державної адміністрації (Галілей З.М.), сектор культури районної державної адміністрації (Волошко А.М.), управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (Жижирій Н.В.).

Практично зведена до нуля підготовка пропозиції управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації щодо щоденних планів перебування голови районної державної адміністрації. Це, в свою чергу, також свідчить про неузгодженість проведення заходів на рівні заступників голови районної державної адміністрації та безініціативності особисто керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Разом з тим, вважаємо, що в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації наявні всі можливі резерви для поліпшення якості планування своєї діяльності.

За наслідками апаратної наради головою райдержадміністрації видані відповідні доручення.