Райдержадміністрація

Корисні посиланняКалендар свят. Мова, граматика, спілкування

Звіт про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» комісією затвердженою наказом начальника управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації від 05 листопада 2019 року проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зовнішня оцінка якості соціальних послуг проводилася відповідно до плану роботи затвердженого наказом начальника управління соціального захисту населення за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися такі показники якості соціальних послуг, як адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, професійність, повага отримувачів соціальних послуг.

З метою організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації функціонують три відділення: соціальної допомоги вдома, денного перебування і відділення організації надання адресної натуральної допомоги.

У 2018 році соціальну послугу «Догляд вдома» отримали 1009 осіб. Послугами «Пункту прокату» скористалися 92 особи.

В порівнянні з 2017 роком у зв’язку зі смертю громадян зменшилась на 0,96% (50 чоловік) кількість осіб, які потребували надання соціальної послуги догляду вдома та паліативного догляду.

В територіальному центрі увага приділяється розвитку відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є надання соціальної послуги догляду вдома.

Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування громадян на безоплатній та платній основі. Тарифи на платні соціальні послуги розробляються та затверджуються наказом директора територіального центру, які переглядаються у разі істотних змін результатів діяльності терцентру. В 2018 році на платній основі послуги отримали 533 громадянина.

При відділенні соціальної допомоги вдома діє  мультидисциплінарна команда, яка надала соціальні послуги 103 особам.

Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру тісно співпрацює з медичними установами. Здійснює догляд за паліативно-хворими громадянами. За звітний період кількість відвідувань становила 60916 було надано 186987 послуг 1009 особам.

Відповідно до плану роботи по проведенню зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, згідно наданих результатів внутрішньої оцінки відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), для вивчення думки отримувачів соціальних послуг щодо якості надання послуг, було проведено анкетування. Метою анкетування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. В анкетуванні та опитуванні взяли участь 608 отримувачів соціальних послуг догляд вдома. Рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) - 100%, отримувачі повністю задоволенні соціальною послугою догляду вдома.

У 2018 році рішення щодо надання цих послуг громадянам, які звернулися за отриманням соціальних послуг приймалися своєчасно, у встановлені строки оформлені відповідні документи, складені індивідуальні плани.

За 2018 рік за отриманням послуги «догляд вдома» звернулися 1009 громадян.

З усіма громадянами, що приймаються на обслуговування укладаються договори відповідно до затвердженої форми з дотриманням вимог. По закінченню строку дії договору, або у разі потреби, договори переглядаються та продовжуються.

Значна увага приділяється внутрішній оцінці якості надання соціальних послуг, регулярно здійснюються перевірки роботи соціальних робітників та працівників, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг тощо.

В 2018 році було проведено 76 планових перевірок з залученням надавачів соціальних послуг, представників органів місцевого самоврядування, управління соціального захисту населення та представників громадськості.

Крім перевірки якості обслуговування проводиться опитування та спостереження за процесом надання соціальної послуги. Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома відбувається шляхом планових та позапланових, вибіркових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, які фіксуються в актах перевірки роботи соціального робітника на дільниці.

У 2018 році проведено 608 опитувань громадян. За результатами опитування, якістю надання послуг задоволено 608 громадянина (100% від загальної кількості опитаних).

Відбулися позитивні зміни у емоційному, психологічному та фізичному стані отримувачів соціальних послуг у процесі їх надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалися.

Відгуки отримувачів соціальних послуг фіксуються в книзі «Відгуків, скарг та пропозицій», опитувальниках, актах спостережень.

Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома, які безпосередньо надають соціальну послугу, щоденно проводили самооцінку своєї діяльності. Результати самооцінки регулярно (щотижнево) обговорювалися на виробничих нарадах та отримали оцінку «добре».

Таким чином, оцінка результатів аналізу опитування отримувачів соціальної послуги «догляду вдома» показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги (отримано 100% відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги догляду вдома), дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Проаналізувавши думку отримувачів соціальної послуги догляду вдома на запитання анкет, можна зробити висновок, що такі показники, як своєчасність, результативність, повага до гідності отримувача соціальної послуги повністю задовольняють потреби отримувачів соціальних послуг 100%. Приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідає санітарним вимогам. В приміщенні територіального центру є інформаційні куточки, стенди, дошка оголошень, роздаткові друковані матеріали тощо з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно. Матеріально-технічна база територіального центру задовільна.

Незважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг керівником відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування, підвищення якості соціальної послуги догляду вдома за наступними напрямками:

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

- продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг щодо надання соціальної послуги.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Відповідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг та узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальних послуг, узагальнений статус відповідає встановленому рівню –«Добре».

 

Надання соціальних послуг в районі здійснюється Богодухівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Основними принципами надання соціальних послуг Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:

- визначення індивідуальних потреб;

- адресність та індивідуальний підхід;

- зручність;своєчасність;

- доступність та відкритість;

- своєчасність;

- повага до отримувача соціальних послуг;

- професійність фахівців, що надають соціальні послуги.

Протягом 2018 року працівниками центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(далі центр) надано 3400 соціальних послуг громадянам, а саме: 98 демобілізованим учасникам АТО, 26 сім'ям (48 дітей) сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах; 8 прийомним сім’ям, (19 дітей); 2 дитячих будинки сімейного типу (16 дітей); 41 особі, які умовно засуджені; 1особі звільненій з місць позбавлення волі; 23 сім’ям (41дитина) внутрішньо переміщеним особам із Донецької та Луганської областей.

За звітний період на 100 сімей було складено акти перевірок цільового використання коштів одноразової допомоги при народженні дитини.

В 2018 року працівниками центру здійснено 540 соціальних інспектувань та соціальний супровід з метою раннього виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Було виявлено нових 17 (28 дітей) сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Дані сім`ї були взяті на облік, як такі, що перебувають в складних життєвих обставинах Станом на 01.01.2019 на обліку в центрі перебувало 12 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 19 дітей. Соціальним супроводом у 2018 році було охоплено 26 сімей, які знаходились в складних життєвих обставинах. В результаті налагодженої роботи Центру зі службою у справах дітей, управлінням соціального захисту населення, сільськими та селищними радами, відділом поліції, відділом КВІ з соціального супроводу, в кінці року знято з обліку 15 сімей (25 дітей) в зв’язку з досягненням позитивного результату.

Всього в межах індивідуальної роботи та в рамках здійснення соціального супроводу надано 1208 соціальних послуг (психологічні, соціально-педагогічні, соціально-інформаційні, соціально-юридичні).   

Протягом року працівниками Центру було проведено 31 інформаційно-просвітницький захід, спрямований на пропаганду здорового способу життя, профілактику та попередження соціально-негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Всього груповою роботою охоплено 703 особи.

Звернень щодо насильства в сім’ї протягом звітного періоду не надходило, але спеціалістами здійснювалися профілактичні заходи серед населення щодо попередження насильства в сім’ї. Здійснено 12 групових заходів щодо попередження насильства в сім’ї, охоплено 126 осіб та 6 заходів щодо захисту прав дітей, охоплено 68 осіб. 

Основні проблеми у наданні соціальних послуг районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є :

- через відсутність фахівців із соціальної роботи в сільській місцевості неможливо повністю задовольнити потребу сільського населення у соціальних послугах, так як для подолання неблагополуччя в сім’ї необхідне систематичне відвідування родин, проведення профілактичних бесід, індивідуальна робота з кожним членом сім’ї, виїзди у віддалені населені пункти району;

- відсутність необхідної кількості (відповідно нормативів) фахівців.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Відповідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг та узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальних послуг, узагальнений статус відповідає встановленому рівню –«Добре».


   

Пошук по сайту

Архів новин

Вересень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання