Райдержадміністрація

Пропозиції

Корисні посилання


Календар свят. Мова, граматика, спілкування

Інформація про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району протягом першого півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

    Задоволення справедливих вимог населення продовжує залишатися одним із найважливіших напрямів роботи із зверненнями громадян в Богодухівській районній державній адміністрації та в органах місцевого самоврядування району.
    Протягом І півріччя 2018 року районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району проводилась робота, спрямована на забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян» (із змінами), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних розпоряджень голови обласної та голови районної державних адміністрацій щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян.
    Діловодство за зверненнями громадян у районній державній адміністрації ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (із змінами).
    Проаналізувавши роботу із зверненнями громадян встановлено, що протягом першого півріччя 2018 року до районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 1960 звернень. Таким чином, спостерігається зменшення кількості звернень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком (2006 звернень) на 46 одиниць. Із загальної кількості звернень протягом аналізованого періоду поштою надійшло 687 звернень, на особистому прийомі – 1273, що в порівнянні з попереднім роком відповідно на 1,1% більше та на 4,2% менше ніж у 2017 році.
    У своїх зверненнях до всіх гілок влади району протягом першого півріччя 2018 року громадяни порушили 1970 питань різної тематики, але найчастіше турбували питання соціального захисту (збільшилися на 12%), комунального господарства (зменшилися на 20,8%) та аграрної політики і земельних відносин, кількість яких збільшилися на 11,8% у порівнянні з першим півріччям 2017 року. Обґрунтувати дане збільшення кількості звернень можна нестабільною економічною ситуацією, яка склалася в країні, адже в цей час населення звертається за допомогою до органів влади, яка є небайдужою до проблем громадян.
    Особлива увага приділялася вирішенню питань, з якими зверталися інваліди, ветерани війни та праці, діти війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасники АТО, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Так, цього року найбільше допомоги потребували громадяни категорій «діти війни», що становить 5,1% від загальної кількості звернень, і «учасники та інваліди війни, учасники бойових дій» - 7,5%. Богодухівською районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району було знайдено можливості для надання різних видів допомоги зазначеним категоріям населення. Із загальної кількості питань, що надійшли до усіх гілок влади району протягом першого півріччя 2018 року, 67,2% - вирішено позитивно, 27,7% - надані відповідні роз’яснення, 1,2% - відмовлено у задоволенні, інше – 3,9%. Безпосередньо до районної державної адміністрації протягом першого півріччя 2018 року надійшло 226 звернень, що на 12,3% менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. З них поштою – 220, що на 11,3% менше, ніж у 2017 році та становить 97,3% від їх загальної кількості, 6 звернень, або 2,6% надійшло на особистих прийомах, що на 1,3% менше, ніж у 2017 році.
    Згідно з пунктом 6 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» особисті прийоми громадян, у тому числі виїзні, проводяться відповідно до затверджених графіків. Так, керівництвом районної державної адміністрації за звітний період проведено 23 особистих та 23 виїзних прийоми. Всього в листах, що надійшли до районної державної адміністрації, звернулося 451 громадянина (зменшення на 65,8%). Слід відмітити, зменшилась кількість колективних звернень. Так, із загальної кількості звернень (1960) протягом першого півріччя 2018 року колективних надійшло на 4 менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Кількість повторних звернень – 1.
    Від органів влади вищого рівня (Адміністрація Президента України, Урядова гаряча лінія, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Верховної Ради України, Харківська обласна державна адміністрація) до районної державної адміністрації надійшло 99 звернень, або 43,8% від їх загальної кількості. Значна частина звернень надходить до районної державної адміністрації від жителів Богодухівської міської (47,4%), Крисинської (5%) та Полковомикитівської (5%) сільських рад.
    У зверненнях протягом першого півріччя 2018 року порушено 226 різноманітних питань, що на 12,3% менше, ніж у попередньому році. До найчисленніших питань, з якими зверталися громадяни до районної державної адміністрації протягом звітного періоду, можна віднести питання соціального захисту (45,1%), а саме надання матеріальної допомоги у зв’язку із скрутним фінансовим становищем, необхідністю у лікуванні тяжких захворювань та з питань комунального господарства (33,6%) – ремонт доріг, надання роз’яснень щодо вартості житлово-комунальних послуг, водозабезпечення та електропостачання. До всіх порушених питань, що надійшли в листах до районної державної адміністрації та заяв громадян, що подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених чинним законодавством. З окремих питань заявникам надані роз’яснення щодо їх вирішення. Після розгляду порушених у зверненнях та на особистих прийомах питань заявникам були направлені відповіді у письмовій формі за підписом керівництва районної державної адміністрації.
    Відповіді заявникам направляються вчасно, протягом 15 днів, як це і передбачено Законом України «Про звернення громадян» (із змінами). На звернення, що надійшли від органів влади вищого рівня, відповіді, відповідно до резолюції керівництва, направляються в установлений термін. Порушень термінів розгляду звернень громадян немає. Питання надання матеріальної допомоги –знаходиться на постійному контролі у голови районної державної адміністрації. Систематично на засіданнях сесій районної ради розглядається можливість збільшення субвенції для витрат на дані цілі та надається матеріальна допомога за наслідками розгляду заяв громадян на засіданнях комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги при районній державній адміністрації.
    За аналізований період надано матеріальну допомогу 244 громадянам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, на загальну суму 857200,00 грн.
    Із загальної кількості звернень громадян (226), що надійшли до районної державної адміністрації протягом першого півріччя 2018 року, 37 (32,4%) звернень вирішено позитивно, по 32 (28%) - надані відповідні роз’яснення, по 3 (2,6%) - відповідно до чинного законодавства заявникам відмовлено у вирішенні питань, 1 (0,8%) – направлено за належністю, 42 звернення (36,2%) – знаходяться у стадії виконання. Звернення, які надійшли від громадян протягом першого півріччя 2018 року, розглянуті і проаналізовані. Аналіз і узагальнення питань, що порушувалися у зверненнях громадян, здійснювались щомісяця. При проведенні аналізу роботи із зверненнями громадян застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 (із змінами).
    З метою інформування населення в приміщенні районної державної адміністрації розміщений стенд, на якому є необхідна для ознайомлення інформація. Для роз’яснення найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях, здійснюється систематичне спілкування із населенням через районну газету «Вісник Богодухівщини».
    Стан роботи із зверненнями громадян у районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району систематично розглядається на засіданнях колегії та нарадах у голови районної державної адміністрації. Так, на засіданні колегії районної державної адміністрації 28 лютого 2018 року розглянуто питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та виконкомів місцевих рад району у 2017 році», за результатами головою районної державної адміністрації видане відповідне розпорядження від 01 березня 2018 року №117.
    На виконання частини 2 пункту 5 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у блоці новин офіційного веб-сайту районної державної адміністрації постійно розміщуються інформаційні повідомлення, які стосуються роботи із зверненнями громадян, а саме: графіки особистого прийому керівництва обласної, районної державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації, графіки проведення «гарячих ліній», повідомлення про функціонування «телефону довіри», зразки заяв, інформації щодо роботи із зверненнями громадян, повідомлення щодо проведених особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації та результати засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.
    Відповідно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» організовано проведення «прямих» та «гарячих» телефонних ліній з представниками влади. Кожного дня із 13.00 до 15.00 години працює «телефон довіри» (розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 грудня 2017 року №529). Всі дзвінки громадян фіксуються у відповідному журналі обліку, після чого він подається голові районної державної адміністрації для ознайомлення та прийняття рішення. З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, поширення зворотнього зв’язку з населенням з різних питань, оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад району, вдосконалення роботи із повідомленнями, що надходять до районної державної адміністрації, головою районної державної адміністрації видано доручення від 29 грудня 2017 року №01-01-03/4510 «Про організацію функціонування в районній державній адміністрації телефонних «гарячих ліній», яким затверджено графік їх роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
    Організовано роботу з прийому громадян щодо надання безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 жовтня 2017 року №362 затверджено особистий графік прийому осіб, які потребують безоплатної допомоги, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації. У приміщенні районної державної адміністрації розташована «скринька довіри», якою може скористатися кожен бажаючий громадянин для звернення з різних питань до керівництва районної державної адміністрації.
    Протягом першого півріччя 2018 року здійснювала свою роботу постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яку очолює голова районної державної адміністрації. За звітний період проведено 6 засідань на яких розглядалися актуальні питання, у тому числі й ті, що надійшли до районної державної адміністрації протягом 2017 року.
    З метою контролю за організацією роботи із зверненнями громадян, надання практичної та методичної допомоги відділом документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації згідно із затвердженим графіком протягом першого півріччя 2018 року проведено 6 перевірок стану організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації (розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 грудня 2016 року №423) та 6 перевірок у органах місцевого самоврядування району (розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 грудня 2016 року №425). В процесі перевірок були виявлені недоліки, які були викладені у довідках і направлені для усунення зауважень. Також надавалася практична та методична допомога у вирішенні питань щодо роботи із зверненнями громадян.
    Всі звернення, що надходять до районної державної адміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно перевіряються. З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до державних органів виконавчої влади питання роботи із зверненнями громадян в Богодухівській районній державній адміністрації знаходиться на постійному контролі.

Начальник відділу

документообігу та контролю

апарату районної державної адміністрації                              О. ЧАБАНЬ


Пошук по сайту

Архів новин

Січень 2023
ПнВтСрЧтПтСбНд
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Знайдіть нас на Facebook


Корисні посилання