Райдержадміністрація

Пропозиції

  Корисні посилання


  Календар свят. Мова, граматика, спілкування

  Реформа соціального забезпечення – в дії

  У районі проводиться активна робота з виконання Плану заходів щодо організаційного забезпечення обговорення та роз'яснення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в частині проведення роз'яснювальної роботи з питання реформи соціального забезпечення .

  Соціальна політика будь-якої держави спрямована на соціальний захист різних соціальних і демографічних груп населення, особливо тих осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

  Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальні виплати, а насамперед розвинена мережа соціальних послуг, які надаються з урахуванням особливостей і потреб різних категорій клієнтів.

  Сучасна система соціальних послуг повинна відповідати потребам громадян і орієнтуватись на покращення якості їх життя.

  Як зазначається у Концепції реформування системи соціальних послуг, такі послуги необхідно наблизити до отримувачів, надавати на принципах адресності, індивідуального підходу, поваги до кожного клієнта та дотримання загальнолюдських прав. Тому реформування соціальної політики стало пріоритетним напрямком діяльності Уряду держави. Необхідно створити такий механізм соціального захисту населення, який міг би відповідно реагувати на зміни обставин, забезпечувати оперативне і оптимальне розв’язання питань. Крім того, соціальні служби повинні бути переорієнтовані з роботи за принципом «відпрацювання запитів клієнта» на роботу за принципом «назустріч потребам клієнта». З цих позицій і проводиться робота по створенню нової, більш досконалої системи соціального захисту.

  Управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації забезпечується прийом громадян, які звертаються за оформленням усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг та з інших питань, за принципом «єдиного вікна», завдяки чому надаються якісні послуги з максимальною зручністю та мінімальними затратами, здійснюється комплексне обслуговування громадян, підвищується адресність соціальної допомоги та забезпечується цільове використання коштів, передбачених для її надання, створено атмосферу взаємоповаги між працівниками управління та отримувачами допомоги. Питання надання населенню усіх видів соціальної допомоги розглядається за єдиною заявою – одним зверненням на підставі єдиного пакету документів. При такому обслуговуванні розглядаються всі аспекти – від надання підтримки за рахунок бюджетів усіх рівнів (призначення соціальної допомоги, житлової субсидії тощо) до забезпечення сприяння у вирішенні проблем з працевлаштування, отримання визначеної законом заробітної плати. Забезпечується пріоритет максимального наближення послуг з надання соціальної допомоги саме до тих категорій населення, які її потребують.

  В управлінні соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації п роводиться робота щодо забезпечення організації прийому заяв та документів від громадян для призначення державних допомог, компенсацій та житлових субсидій у сільській місцевості через уповноважених осіб сільських та селищних рад. Сільським та селищним радам були надані рекомендації щодо функціональних обов’язків уповноваженого з питань соціального захисту населення сільської (селищної) ради, в яких було вказано на те, що уповноважений працівник призначається розпорядженням сільського (селищного) голови, або ці функції покладаються на одного з працівників сільської (селищної) ради.

  На даний час при всіх сільських та селищних радах району працюють уповноважені особи, які займаються прийманням заяв з необхідними документами для призначення соціальних допомог та житлових субсидій та здійснюють їх передачу до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (всього – 22 уповноважені особи, із них 20 уповноважених осіб сільських рад та 2 уповноважені особи селищних рад).

  Для роботи з уповноваженими особами сільських та селищних рад виділено окремий день – середу, на який вони можуть записатися на попередній прийом або здати в цей день документи позачергово.

  Уповноважені особи перевіряють правильність заповнення заяв, декларацій, поданих довідок, вивчають склад сімей, розглядають інформацію про її членів та стан матеріально-побутового забезпечення. На основі одержаної інформації робиться висновок щодо всіх можливих видів соціальної допомоги та послуг, на які мають право члени сім'ї або сім'я в цілому.

  Враховуючи те, що допомога у зборі документів, необхідних для призначення різних видів соціальних послуг здійснюється безпосередньо за місцем проживання, громадяни не витрачають кошти на проїзд до місця розташування районних служб та організацій. Завдяки цьому робота щодо соціального захисту жителів сіл здійснюється не за їх зверненнями, а внаслідок виявлення осіб, потребуючих соціальної підтримки.

  Метою вдосконалення системи надання соціальних послуг, яке дозволить розширити коло категорій громадян та перелік соціальних послуг, що надаватимуться безпосередньо за місцем проживання у громаді, є оптимізація системи з надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом її реформування та створення єдиного Центру соціальних послуг, що дозволить розширити коло категорій громадян та перелік соціальних послуг, що надаватимуться безпосередньо за місцем проживання у громаді.

  В управлінні соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації на виконання Закону України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» розроблено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.

  На виконання Закону України від 19.06.2003 № 966-IV «Про соціальні послуги»проводиться робота по виявленню соціально незахищених верств населення (інвалідів, людей похилого віку, безпритульних, хворих на туберкульоз та СНІД, осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі, біженців та інших осіб, які потребують додаткового захисту) та визначенню їх потреб у соціальних послугах, а також визначенню потреб осіб, які проживають у стаціонарних інтернатних установах та закладах.

  Поглиблюється співпраця з громадськими об'єднаннями та благодійними організаціями шляхом планування та надання соціальних послуг, зокрема з організацією товариства Червоного Хреста у Богодухівському районі в роботі по збору та наданню гуманітарної і фінансової допомоги людям похилого віку, інвалідам, безпритульним, хворим на туберкульоз та СНІД.

  Одним із напрямів нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича є підвищення якості життя для сімей з дітьми, зокрема для сімей, які виховують дітей-інвалідів з найтяжчим ступенем функціональних обмежень.

  28 липня 2013 року набрали чинності зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», якими передбачено збільшення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з найтяжчим ступенем функціональних обмежень (підгрупи А) з 50 до 100 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Підставою для встановлення дитині категорії «дитина-інвалід підгрупи А» є виключно висока міра втрати здоров’я та надзвичайна залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду та фактична нездатність до самообслуговування. Для дитини-інваліда до 6-ти років підгрупи А ця надбавка становить 972 грн., для дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років – 1210 грн.

  Таким чином, з 28 липня 2013 року у разі, коли на дитину-інваліда виплачується надбавка на догляд (якщо один з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників не працює, чи одинокій матері, батьку незалежно від факту роботи) розмір допомоги становить:

  - на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років - з 28.07.2013 – 1597,80 грн., з 01.12.2013 – 1696,30 грн. на місяць;

  - на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років - з 28.07.2013 – 1835,80 грн., з 01.12.2013 – 1950,30 грн. на місяць;

  - для інших дітей-інвалідів віком до 6 років - з 01.01.2013 – 1111,80 грн., з 01.12.2013 – 1180,30 грн. на місяць;

  - для інших дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років – з 01.01.2013 – 1230,80 грн., з 01.12.2013 – 1307,30 грн.) на місяць. Розмір державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів без надбавки на догляд (якщо батьки, усиновителі, опікун, піклувальник працюють) становить з 01.01.2013 – 894 грн., з 01.12.2013 – 949 грн. на місяць.

  Тобто, з 28 липня 2013 року надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А збільшилась на 486,00 грн., з 01 грудня 2013 року – на 516,00 грн.

  Лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів проводяться перегляди особових справ дітей-інвалідів щодо визначення ступеню функціональних обмежень на встановлення підгрупи А. У разі визнання дитини інвалідом підгрупи А оформлюється новий медичний висновок із зазначенням підгрупи А. Оригінал висновку направляється до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації для проведення перерахунку розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом.

  З питання вдосконалення системи надання соціальних послуг управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації проводиться широка роз’яснювальна робота. Населення району постійно інформується через районну газету «Маяк». Так, реформи соціального забезпечення висвітлено у статтях «Соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей – це обов’язок держави, гарантований Конституцією України» від 24.05.2013, № 39 та «Реалізація стратегії реформування системи надання соціальних послуг» від 09.07.2013, № 52. До редакції газети 12 серпня направлено для публікації статтю «До відома батьків дітей-інвалідів!», у якій надаються роз’яснення стосовно підвищення розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А з 50% до 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, що виплачується до державної соціальної допомоги. У березні-квітні 2013 року проведено 5 зустрічей з соціальними працівниками тариторіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а також проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з уповноваженими особами сільських та селищних рад з питань роботи по наданню соціальних послуг. 18 квітня 2013 року проведено зустріч з соціальними працівниками районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проведення ще однієї зустрічі заплановано на 30 серпня 2013 року.

  Працівники управління соціального захисту населення районної державної адміністрації підтримують ініціативи держави у напрямку проведення реформ у сфері надання соціальних послуг, покращення якості їх надання та готові до їх реалізації.

  Пошук по сайту  Архів новин

  Червень 2024
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  272829303112
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

  Знайдіть нас на Facebook


  Корисні посилання