Райдержадміністрація

Пропозиції

  Корисні посилання


  Календар свят. Мова, граматика, спілкування

  У районі постійно вживаються заходи щодо надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки сімей з дітьми, дотримання трудового законодавства, а також поліпшення матеріального і соціального становища громадян

  наголосила начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Жижирій Н.В. на засіданні колегії райдержадміністрації 25 березня, виступаючи з питання щодо стану зайнятості та соціального захисту населення району.

  Рівень заробітної плати та погашення заборгованості з її виплати

  Діяльність у сфері трудових відносин була спрямована на підвищення рівня життя населення. Значна увага приділялась вирішенню найбільш гострих соціально-економічних проблем – ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня оплати праці.

  З метою зменшення боргів із заробітної плати протягом 2014 року в районі реалізовано комплекс заходів.

  На засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в присутності прокурора Богодухівського району заслухано 10 звітів керівників підприємств-боржників з виплати заробітної плати та 23 звітів керівників з питань низького рівня заробітної плати найманим працівникам.

  Спеціалістами управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації проведені вивчення питань стану дотримання вимог трудового законодавства на підприємствах-боржниках (в Філії «Богодухівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та в Богодухівському УВП УТОС).

  Матеріали даних обстежень направлені до прокуратури Богодухівського району для вжиття заходів прокурорського реагування.

  В результаті проведеної роботи протягом 2014 року вдалося ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками району.

  Проводилась робота щодо здійснення низки профілактично-попереджувальних та адміністративно-організаційних заходів, спрямованих на викорінення з практики підприємств усіх форм власності порушень діючого законодавства щодо рівня оплати праці.

  Рівень заробітної плати за 2014 року по району склав 2324 грн., підвищився порівняно з відповідним періодом минулого року на 2,8 % та перевищив розмір встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи на 90,8 %.

  Для вжиття заходів щодо скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату нижче за розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи за даними звітності поданої до управління Пенсійного фонду України у Богодухівському районі та Богодухівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у 2014 році спеціалістами управління проведені аналізи на 11 підприємствах району щодо стану нарахування заробітної плати найманим працівникам та 23 вивчень дотримання трудового законодавства в частині встановлення заробітної плати нижче мінімального рівня на підприємствах району.

  Причинами, які вплинули на зниження рівня заробітної плати, є низький рівень оплати праці найманих працівників та практика застосування вимушеної неповної зайнятості, роботи в умовах неповного робочого дня (тижня).

  Керівникам проаналізованих підприємств, організацій та установ було рекомендовано вжити заходів щодо підвищення заробітної плати працівникам.

  Крім того, дане питання розглядалося на засіданнях робочої комісій з питань подолання тіньової зайнятості та легалізації робочих місць та з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де заслухано 4 керівників з питань низького рівня заробітної плати найманим працівникам. Членами робочої комісії проведено роз`яснювальну роботу серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин, кожному з заслуханих роботодавців поставлені конкретні завдання щодо підвищення рівня заробітної плати та недопущення випадків виплати заробітної плати в «конвертах» або нижче мінімального рівня.

  У районі постійно ведеться робота, спрямована на легалізацію заробітної плати та її виплату згідно з нормами законодавства. Протягом 2014 року спеціалістами управління соціального захисту населення проведено 29 вивчень дотримання трудового законодавства та виконання умов колективних договорів. В ході обстежень внесено 75 рекомендацій, 52 з яких усунуто. Матеріали вивчень підприємств, які не виконали рекомендації передані до правоохоронних органів та до територіальної державної інспекції з питань праці в Харківській області.

  З метою збільшення кількості працюючих, охоплених колективно-договірним регулювання в районі, та підвищення якості змісту укладених колективних договорів спеціалістами управління соціального захисту населення райдержадміністрації проведена методично-роз'яснювальна робота з 56 підприємствами, організаціями та установами. В районній газеті «Маяк» опублікована стаття «Колдоговірна кампанія 2014 року», в якій викладені рекомендації.

  Таким чином, з початку 2014 року в рамках проведення колдоговірної кампанії 2014 року переукладено 36 нових колективний договір та до 79 колективного договору внесені зміни та доповнення.

  З метою забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем, створення нових робочих місць протягом 2014 року районною комісією обстежено 65 суб`єктів господарювання. За результатами перевірок виявлено 20 випадків неформальних трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, з них з 15 працівниками офіційно оформлені трудові відносини з роботодавцем, 4 робочих місця ліквідовано, матеріали обстеження 2 суб’єктів господарювання, які використовували роботу 4 найманих працівника без офіційного оформлення передано до прокуратури Богодухівського району.

  Стан зайнятості населення

  Протягом 2014 року державна політика зайнятості в районі була спрямована на створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення району, раціонального використання її трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності.

  Збереження та створення робочих місць є одним з головних напрямів реалізації Програми зайнятості населення (річне завдання – 476 робочих місць).

  Протягом 2014 року створено 485 робочих місць у юридичних осіб, 116 робочих місць для фізичних осіб-підприємців та 100 для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців, всього 701 нове робоче місце.

  Навантаження на одне вільне робоче місце у 2014році склало 15 осіб, що збільшилось на 1 особу порівняно з 2013 роком.

  Протягом року послугами служби зайнятості скористалось 2136 осіб незайнятих трудовою діяльністю громадян.

  Річне завдання районної Програми зайнятості щодо охоплення активними формами зайнятості складає 1927 чол., фактично за 12 місяців 2014 року активними формами зайнятості скористалися 2134 безробітних, з яких 1310 – працевлаштовано (річне завдання перевиконано на 15,1 %). Пройшли професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 361 особа (планові показники перевиконано на 5,5 %), отримали одноразовий ваучер для оплати навчання – 25 чоловік (заплановано – 25 чол.), залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 463 громадянина при завданні – 447.

  Постійна увага приділялась питанням розвитку підприємницьких ініціатив у безробітних шляхом проведення інформаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність і консультаційних семінарів з загальних основ підприємницької діяльності, а також здійснення у 2014 році одноразової виплати безробітним допомоги по безробіттю на відкриття власної справи для 34 безробітних у необхідних та перспективних на даний час сферах діяльності – надання освітніх, юридичних, бухгалтерських послуг, вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції, виробництво екологічних добрив, виробництво меблів та інших товарів широкого вжитку.

  Протягом 2014 року у районі проводилась робота щодо організації громадських робіт з благоустрою та впорядкування територій населених пунктів, догляду за особами похилого віку в закладах охорони здоров’я та соціального обслуговування, інших видів тимчасових робіт в інтересах членів територіальних громад, для чого з місцевих бюджетів на їх проведення було витрачено 188,0 тис. грн.

  Станом на 01 січня 2015 року статус безробітного мали 516 осіб, а рівень офіційно зареєстрованого безробіття дорівнював 2,17 %.

  На реалізацію заходів Програми із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2014 році використано 4581,7 тис. грн.

  Охорона праці

  На виконання розпорядження голови Богодухівської райдержадміністрації від 26 березня 2012 року № 148 «Про організацію виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 березня 2012 року № 112 «Про організацію виконання розділу 8 «Заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Харківській області на 2012-2015 роки» комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки» в районі розроблені заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2015 роки, спрямовані на реалізацію державної політики в галузі охорони праці.

  З метою здійснення державного контролю у сфері охорони праці спеціалістами управління соціального захисту населення протягом 2014 року проведено обстеження стану профілактичної роботи з охорони праці, вимог до упорядкування санітарно-гігієнічної характеристики умов праці на 24 підприємствах, організаціях, установах району, а також, здійснено вивчення додержання вимог Порядку проведення атестації робочих за умовами праці на 8 підприємствах району.

  Разом з тим, протягом 2014 року випадків виробничого травматизму та профзахворювання в районі не зареєстровано.

  У минулому році пройшли навчання та підвищення кваліфікацій з питань охорони праці 26 посадових осіб та спеціалісти підприємств району.

  Станом на 01.01.2015 із 204 робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці, які підлягають атестації, атестовано – 202 (99% від потреби).

  Забезпечується облік нещасних випадків невиробничого характеру та моніторинг стану травматизму невиробничого характеру, його причин і наслідків.

  Надання населенню соціальних допомог та житлових субсидій

  Кількість сімей, які користувалися субсидією на житлово-комунальні послуги у 2014 році, становила 2941 сім’ю, або 17,4% від загальної кількості сімей в районі. Сума нарахованих субсидій на житлово-комунальні послуги у 2014 році склала 2435,8 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ – 321,3 тис. грн.

  У 2014 році субсидію на житлово-комунальні послуги профінансовано у розмірі 1698,9 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ – 290,3 тис. грн.

  Загалом у 2014 році користувалися різними видами державної соціальної допомоги 6886 сімей на суму 41795,2 тис. грн.

  Усі види допомог профінансовано в повному обсязі.

  Соціальна компенсація та персоніфікація

  Станом на 01.03.2015 в Богодухівському районі мешкає 10849 пільговиків, з них – 1452 ветерани війни. Із загальної кількості ветеранів війни: 69 чоловік – інваліди війни; 243 – учасники бойових дій; 972 – учасники війни, а також 168 осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Ветеранів праці – 2075 чоловік, дітей війни – 3651 чоловік, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 465 чоловік, інвалідів від загального захворювання та дітей-інвалідів – 1454 чоловіка, багатодітні сім’ї – 275, пільговиків інших категорій – 1477 чоловік.

  Налагоджено електронний обмін щодо персоніфікації надання пільг з організаціями-постачальниками комунальних послуг.

  Соціальне обслуговування

  В районі функціонує 3 будинки-інтернати:

  - психоневрологічний будинок-інтернат для дорослих, в якому проживає 108 підопічних;

  - дитячий-будинок-інтернат для дітей з психічними вадами, в якому знаходиться на забезпеченні 121 дитина;

  - Богодухівський геріатричний пансіонат, де проживає 27 чоловік.

  У районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації в якому на обліку перебуває 2953 чоловіка. Протягом січня-грудня 2014 року обслуговано 2582 чоловіка, а саме:

  - відділенням соціальної допомоги вдома – 964 чол.;

  - відділенням надання адресної натуральної допомоги – 642 чол.;

  - відділенням соціально-побутової адаптації – 976 чол.

  Соціальна підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці

  Станом на 01.03.2015 в Богодухівському районі мешкає 1452 ветерани війни, 2075 ветеранів праці, 1454 інваліда та дітей-інвалідів.

  Пільги з оплати житлово-комунальних послуг, для придбання твердого палива та скрапленого газу, на послуги зв’язку та інші, в тому числі пільговий проїзд у 2014 році профінансовано на суму 3769,78 тис.грн.

  Завдяки продукції, що випускається протезно-ортопедичним підприємством ветерани війни мають змогу вільно пересуватись, вести нормальний спосіб життя. Станом на 01.01.15 видано 129 направлень на протезно-ортопедичні вироби та 103 на технічні засоби реабілітації (в т. ч. на крісла-колісні – 30 шт.)

  Виплачено одноразову грошову допомогу до Дня Перемоги 1836 ветеранам війни на суму 863390,57 грн.

  Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

  В управлінні соціального захисту населення станом на 01.01.2015 знаходиться 463 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, також в районі проживає 106 дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 1 дитина-інвалід, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 1 дитина-сирота та 10 дітей-напівсиріт.

  На реалізацію програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2014 році використано 595,2 тис. грн.

  У 2014 році на реалізацію програми «Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів виділено 24,3 тис. грн. та на пільгове зубне протезування – 9,1 тис. грн. Станом на 01.01.2015 всі кошти використані. Оздоровлено 17 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 5 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  Контроль за правильністю призначення і виплати пенсії та організації соціальних послуг

  Протягом 2014 року проведена перевірка правильності призначення, виплати і перерахунку пенсій в управлінні Пенсійного фонду України в Богодухівському районі.

  Пенсійних справ нового призначення – 491. Виявлено 11 порушень.

  Правильність проведених перерахунків пенсій – по 341 пенсійній справі та особових рахунках. Виявлено 4 порушення.

  Правильність виплаченої допомоги на поховання – по 556 пенсійних справ та особових рахунках. Порушень не виявлено.

  Проведено засідання «круглого столу» з фахівцями районного центру соціальної служби у справах сім’ї, дітей та молоді, представниками органів внутрішніх справ та служби у справах дітей на тему: «Змінимо життя - життя без насильства», «Шлях до гендерної рівності».

  Проведено спільні наради та бесіди у навчальних закладах району на теми: «Стать дається від природи, гендер - поняття, що конструюється суспільством», «Зруйнуємо байдужість суспільства до будь-яких проявів насильства» та проведення відеолекторіїв «Ти не продаєшся», «Станція призначення - життя».

  У 2014 році розглядалися заяви та виконувалися заходи щодо насильства в сім’ї, здійснено спільні виїзди до сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

  Разом з фахівцями з РЦСССДМ проведено лекції у Спеціальному навчально-виховному комплексі та у навчальних закладах міста «Права людини», «Мої права та обов’язки», «Міра відповідальності», «Гендерні стереотипи від минулого до сьогодення».

  Проведено лекції в загальноосвітніх закладах району на тему: «Первинна ідентифікація дітей-жертв торгівлі людьми», «Торгівля людьми - це не міф, це реальність».

  З початку проведення антитерористичної операції до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації звернулося 1138 осіб. 271 особа тимчасово перебувала в Позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ластівка», с. Крисине, вул. Набережна, 82 переселенці були забезпечені всім необхідним за рахунок різних благодійних фондів, громадських організацій, фермерських господарств, організацій, підприємств області та району також небайдужих місцевих жителів району та м. Харкова.

  Станом на 31 грудня 2014 року в районі перебувало 719 осіб в тому числі 146 дітей, які проживають у родичів, знайомих або винаймають житло на території району.

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» станом на 01 січня 2015 року вищезазначену допомогу призначено 246 сім’ям (391 особі) на суму 430,0 тис.грн., яку профінансовано у розмірі 430,0 тис.грн.

  Пошук по сайту  Архів новин

  Червень 2024
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  272829303112
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

  Знайдіть нас на Facebook


  Корисні посилання