Райдержадміністрація

Пропозиції

  Корисні посилання


  Календар свят. Мова, граматика, спілкування

  Державна служба та актуальні реформи

  Професійне свято – День державної служби, яке ми відзначаємо щорічно, починаючи з 2003 року, 23 червня, свідчить про ту важливу роль, яку відіграють органи державної влади, державна служба в цілому в процесі становления суверенної демократичної України. Лише за умови ефективної роботи інституту державної служби і всебічного розвитку місцевого самоврядування можлива успішна реалізація розпочатих в країні перетворень.

  Адже сила і міць держави – у державних службовцях, у їх спроможності і бажанні піднімати країну, робити її сучасною, успішною і безпечною, вільно мислити, самостійно діяти та брати на себе громадянську відповідальність.

  Державна служба є ключовим елементом державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни.

   Суспільна роль державної служби полягає в виконанні завдань держави та реалізації її функцій. Завдання і функції держави, виконання яких покладається на державну службу, випливають із Конституції та законів України. Суть їх полягає в забезпеченні суверенітету, незалежності і розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави, де людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

  До найбільш суспільно значущих завдань державної служби, що витікають із повноважень відповідних органів державної влади слід віднести забезпечення та охорону конституційного устрою України, розвиток її як демократичної, соціальної, правової держави; забезпечення вільного розвитку кожною людиною своєї особистості, прав, свобод та їх захисту, особистої свободи і недоторканості, права власності і недоторканості житла; формування державно-правових, економічних і політичних умов для діяльності державних органів; забезпечення дії принципу гласності в діяльності державних органів та державних службовців, дотримання законності та дисципліни в системі державної служби; забезпечення ефективної реалізації функцій державного управління, стабільності в сферах економіки, соціально-культурного будівництва та адміністративно-політичної діяльності; підготовка та реалізація рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів; комплектування державних органів висококваліфікованими службовцями, здібними виконувати свої службові повноваження, створення соціальних, інформаційних, правових та матеріально-фінансових умов їхньої діяльності, встановлення порядку проходження служби.

  Державні службовці беруть участь у створенні та реалізації державної політики. Вони формують позитивний імідж країни на міжнародному рівні, а від сумлінності багатотисячної команди чиновників, які працюють у державних органах влади, залежить соціальна стабільність та рівновага у суспільстві, моральне та фінансове благополуччя населення. Від ефективності функціонування державної служби як ключового елементу системи державного управління залежить ступінь задоволення законних інтересів громадян, успішність діяльності уряду і в кінцевому підсумку – стабільний розвиток країни та її конкурентоздатність на міжнародному ринку.

  Від державних службовців громадяни очікують перш за все професійності, безумовного дотримання законності, розуміння людських проблем і способу їх вирішення. На жаль, в умовах соціально-економічної і політичної кризи в Україні останніх років вітчизняна система державної служби стала неефективною. Сьогодні пересічному громадянину протиставляється украй заплутаний механізм розв’язання його наболілих питань. Держава досить часто працює сама на себе, постійно множачи кількість органів влади та чисельність чиновництва, вишукуючи додаткові можливості для нав’язування непрозорих дозвільних процедур, які під гаслом їх спрощення дедалі ускладнюються.

  Змінити ситуацію на краще нині покликані вже давно назрілі реформа територіальної організації влади та реформування державної служби. У демократичному суспільстві державна служба повинна забезпечувати дотримання прав і свобод людини і громадянина через надання фізичним і юридичним особам якісних адміністративних послуг. Відсутність прозорого порядку вступу на державну службу і якісних кар’єрних перспектив, неадекватні матеріальні стимули та соціальна незахищеність спричиняють непривабливість державної служби. Перелічені чинники вже є достатніми, щоб її реформувати.

  Національним агентством України з питань державної служби розроблено новий проект Закону України «Про державну службу», який розглянуто в першому читанні Верховною Радою України. Розроблення проекту Закону передбачене Угодою про фінансування Контракту для України з розбудови держави, відповідно до якої здійснюється підтримка реформ Уряду, зокрема по напрямку реформування системи державного управління. Проект Закону враховує прогресивні вітчизняні напрацювання та успішний досвід реформ у європейських країнах, насамперед Республіці Польща, а також рекомендації та концептуальні засади професійної державної служби. Його визнано таким, що узгоджується з Європейськими принципами державного управління.

  Необхідність прийняття проекту Закону обумовлена також принциповими новаціями, якими є: розмежування політичних та адміністративних посад, врегулювання статусу державного службовця, конкурсних процедур добору на державну службу, в тому числі на посади вищого корпусу державної служби, гарантування рівного доступу до державної служби, поєднання системи винагород з оцінкою роботи, надання пріоритету кар’єрній службі, посилення персональної відповідальності за виконання обов’язків, створення умов прозорої діяльності державних органів та гідної оплати праці державних службовців на основі обґрунтованої моделі з мінімальним впливом суб’єктивізму та проходження служби виключно на основі особистих якостей та досягнень (заслуг).

  Проект Закону розроблено з метою встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави й суспільства.

  Проектом Закону передбачається створення правових передумов для підвищення престижності державної служби, врегулювання статусу державного службовця, рівного доступу до державної служби, запровадження прозорого механізму прийняття на державну службу, створення Комісії з питань вищого корпусу державної служби, введення в дію ефективного механізму запобігання корупції, а також підвищення рівня соціального та матеріального захисту державних службовців. У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

  На даному етапі розвитку української держави назріло питання децентралізації влади, тобто передачі значних повноважень і бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування, в яких такі повноваження можна реалізувати найбільш успішно. Для проведення цієї реформи необхідно зробити п’ять основних кроків: визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади (створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою в Україні), розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів (передати найбільш важливі повноваження на найближчий до людей рівень влади), розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади (передати органам місцевого самоврядування основні повноваження місцевих державних адміністрацій, залишивши виконавчій владі контрольні функції), повністю оновити бюджетну систему (дати громадам власні бюджети, можливість об’єднувати зусилля і фінанси, щоб вони мали достатні ресурси для вирішення нагальних питань і розвитку), зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і державою.

  Зроблено перші кроки щодо децентралізації влади: прийняті закони України «Про співробітництво територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», зокрема до її статей, що стосуються повноважень Президента України, адміністративно-територіального устрою України, статусу та повноважень органів місцевого самоврядування.

  У даний час в сільських, селищних громадах району триває процес обговорення проекту Перспективного плану утворення спроможних територіальних громад.

  Що стосується державної служби в районі, то сьогодні вона представлена 11 підрозділами апарату і 11 структурними підрозділами районної державної адміністрації та 13 територіальними органами центральних органів виконавчої влади, у яких працює близько 300 державних службовців. В апараті районної державної адміністрації займають посади державних службовців 19 осіб, в структурних підрозділах – 74 особи.

  Розроблені і вживаються заходи, які передбачають залучення до державної служби талановитих молодих фахівців, здатних на належному професійному рівні виконувати поставленні перед ними завдання щодо надання громадянам якісних управлінських послуг. Кадрова політика районної державної адміністрації спрямована на забезпечення високого професіоналізму управлінського процесу і всіх ділянок трудової діяльності кваліфікованими, активно діючими, сумлінними працівниками. У даний час в районній державній адміністрації працює 8 магістрів державного управління та 12 магістрів державної служби і робота щодо підготовки кваліфікованих управлінців носить системний плановий характер. Протягом останнього року виявили бажання пов’язати своє майбутнє з державною службою і призначені на посади керівників та спеціалістів районної державної адміністрації 7 молодих фахівців.

  Уже восьмий рік поспіль, з метою зростання професіоналізму, відкритості державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців, у районній державній адміністрації проводиться І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Цьогоріч в ньому взяли участь 11 державних службовців. За результатами виконання трьох видів завдань переможцями І туру Конкурсу визнано: в номінації «Кращий керівник» - Ковальова Олександра Федоровича, начальника фінансового управління районної державної адміністрації, в номінації «Кращий спеціаліст» - Білоус Наталію Іванівну, головного спеціаліста сектора з питань постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

  Шановні державні службовці району, ветерани державної служби!

  Щиро вітаю вас з професійним святом, бажаю світлих життєвих обріїв, здоров’я й особистого щастя, миру і злагоди, комфорту в колективі й гармонії в сім’ї, наснаги і невичерпної життєдайної сили для здійснення усього запланованого, вагомих здобутків у праці.

  Керівник апарату районної
  державної адміністрації
  Л.М. Іванова

  Пошук по сайту  Архів новин

  Лютий 2024
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  2930311234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  26272829123

  Знайдіть нас на Facebook


  Корисні посилання