Райдержадміністрація

Пропозиції

  Корисні посилання


  Календар свят. Мова, граматика, спілкування

  Виступи в ЗМІ

  ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

      Відповідно до Указу Президента України     від  16  січня  2020 року №13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на  строкову військову службу у 2020 році»   (із змінами),    з    01 травня 2020 року по 31 липня 2020 року в районі проводиться призов громадян України на   строкову військову службу до Збройних Сил України  та інших військових формувань.

      Призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Крім того, на військову службу здійснюється призов осіб офіцерського складу, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче від бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу.

       Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані  прибути  на  призовну  дільницю   за   адресою:   м.Богодухів вул.Пушкіна, 34 у встановлений час з документами, що зазначені в  повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для проходження районної призовної комісії, зобов’язані  прибути до районного військового комісаріату  та мати при собі документи, які посвідчують особу.

        На призовників, які ухиляються від проходження районної призовної комісії, будуть направлені матеріали до правоохоронних органів щодо притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

        Призовники, які мають право для надання їм відстрочки від призову, повинні своєчасно надати підтверджуючі документи на призовну дільницю для винесення по ним рішення районною призовною комісією.

  Крім того Богодухівським об’єднаним міським військовим комісаріатом проводиться робота щодо комплектування військових частин військовослужбовцями за контрактом. Інформацію  про порядок направлення на військову службу за контрактом можна отримати у військовому комісаріаті або за телефоном 3-20-05.

  Завідувач сектора оборонної роботи, ЦЗ

  та взаємодії з правоохоронними органами

  райдержадміністрації                                                                                                                          Микола   Шепель


     
   

  СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

        Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Заповіт має право вчинити фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

  Визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом

        Заповідач має право охопити заповітом права та обов'язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов'язки, які можуть йому належати у майбутньому.

        Заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.

  Загальні вимоги до форми та посвідчення заповіту

        Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення і має бути особисто підписаний заповідачем.

        Якщо особа не може особисто підписати заповіт, він підписується іншою особою. Підпис іншої особи на тексті заповіту, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.

        Заповіт має бути посвідчений нотаріусом. Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

        Також заповіт може бути посвідчений іншими посадовими особами, а саме:

        - головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я;

        - директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

        - капітаном морського, річкового судна, що ходить під прапором України, якщо особа  перебуває під час плавання на цьому судні;

        - начальником пошукової або іншої експедиції, якщо особа перебуває у пошуковій або іншій експедиції;

        - командиром (начальником) військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, якщо особа є військовослужбовцем.

        - начальником установи виконання покарань, якщо особа тримається в установі виконання покарань;

        - начальником слідчого ізолятора, якщо особа тримається у слідчому ізоляторі.

        В таких випадках та у випадку якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, він посвідчується у присутності не менш як двох свідків

  За бажанням заповідача його заповіт може бути посвідчений при свідках.

        Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.

        Свідками не можуть бути:

        - нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;

        - спадкоємці за заповітом;

        - члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;

        - особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

  Заповіт з умовою

        Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).

        Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

        Однак, умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.

        Особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

  Заповіт подружжя

        Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності.

        У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

        За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

        У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя.

  Секретний заповіт

        Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.

        Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.

        Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

        Одержавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус призначає день оголошення змісту заповіту. Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім'ї та родичів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання йому відоме, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації.

        У присутності заінтересованих осіб та двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст.

        Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус та свідки. У протоколі записується весь зміст заповіту.

  Таємниця заповіту

        Нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту.

  Призначення спадкоємців

        Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших осіб.

  Покладення на спадкоємця певних обов'язків

        Заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.

  Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом

        Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах.

  Право заповідача на скасування та зміну заповіту

         Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт, внести в нього зміни або скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.

        Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

  Недійсність заповіту

        Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.

        За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

        Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком недійсності іншої його частини.


  Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  - звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п'ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: м. Богодухів, вул. Покровська, 5. тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

  Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

  Директор Богодухівського місцевого центру

  з надання безоплатної вторинної

  правової допомоги                                                                                                                     Перепелиця Д.М.

   

  Стан ринку праці Богодухівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості за 2019рік

         Головна мета служби зайнятості – щоб кожен українець мав достойну роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни.

         Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення, задоволення заявлених вимог роботодавців.

         Сьогодні клієнт служби зайнятості № 1 – роботодавець. Для забезпечення ефективної співпраці з роботодавцями з 01.01.2020 року впроваджено Інститут «Консультант роботодавця». Він полягає у комплексному підході до вирішення завдань побудови взаємовідносин служби зайнятості з роботодавцями на основі новітніх тенденцій розвитку економіки, ринку праці та соціальної сфери. Служба зайнятості здійснює якісне та швидке укомплектування вільних робочих місць із застосуванням елементів рекрутингу, надає роботодавцям широкий спектр послуг на безоплатній основі, а саме:

  -                володіє найбільшою базою шукачів роботи та безробітних, що сприяє якості підбору необхідних фахівців та скороченню терміну укомплектування вакансій;

  -                навчає або підвищує кваліфікацію кадрів під замовлення роботодавця;

  -                має центри професійно-технічної освіти ДСЗ, орієнтований на навчання дорослого населення та оснащений сучасним обладнанням;

  -                здійснює компенсації та стимулюючі виплати роботодавцям за створення нових робочих місць або працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;

  -                має можливість широкої презентації підприємства та формування його позитивного іміджу шляхом участі в інформаційно-розяснювальних заходах, а також проведення співбесід з претендентами під час проведення таких заходів;

  -                системне надання на безоплатній основі індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням представників Держпраці, ПФУ, ДФС;

  -                має зручні у використанні електронні сервіси.

         У прагненні зробити послуги служби зайнятості максимально доступними та комфортними для клієнтів, державною службою зайнятості запроваджено сучасний сервіс «Електронний кабінет роботодавця», який зорієнтований на скорочення витрат часу для відвідування центру зайнятості та підвищення рівня комфорту під час взаємодії роботодавців зі службою зайнятості. Завдяки «Електронному кабінету» роботодавець має можливість подання  звітності в режимі онлайн -за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії). Для створення власного «Електронного кабінету» роботодавцю необхідно лише звернутися до служби зайнятості, повідомивши адресу електронної пошти та сформувати логін і пароль, за допомогою яких авторизуватися та отримати доступ на сайті ДСЗ. За 2019 рік цією послугою скористалося  239 роботодавців Богодухівського району.

           Залежно від потреб клієнта, доступні корисні дистанційні онлайн­сервіси, як для роботодавців «Електронний кабінет роботодавця» так і для безробітних  «Електронний кабінет шукача роботи».Натиснувши на позначку «Електронна черга», шукач роботи  має можливість, не виходячи із дому та не витрачаючи часу та коштів на проїзд, записатися на прийом до фахівця будь-­якої служби зайнятості України на зручний для вас день та час. Сервіс дає змогу роздрукувати талон (проте друк не обов’язковий!), на якому вказаний номер робочого місця фахівця, дата та час прийому. Таким чином, не потрібно чекати в черзі. Взявши з собою необхідні документи, ви безпосередньо звертаєтесь до конкретного фахівця служби зайнятості. Такий ресурс доступний не лише з комп’ютера, а й з мобільного телефону на базі програмного забезпечення Android та Apple.Таким сервісом протягом 2019 року скористалося 712клієнти Богодухівської районної філії, які, створивши персональні кабінети, розширили для себе доступність послуг.

         Завдяки новим сервісам роботи для задоволення кадрової потреби роботодавців та поінформованості шукачів роботи щодо наявного вільного робочого місця, фахівцями Богодухівської районної філії ХОЦЗ створюються слайд-ревю та відеоролики, які застосовуються під час індивідуальних прийомів та проведенні групових заходів.

         Зацікавило роботодавця і таке нововведення служби зайнятості, як он – лайн співбесіда з претендентом, яка надає можливість «очі в очі» поспілкуватись, отримати відповіді на питання, що цікавлять та оцінити манеру спілкуватись, поведінку, що є важливим для багатьох роботодавців.

         Фахівці відділу взаємодії з роботодавцями проводять електронну розсилку відео-резюме роботодавцям із пропозицією ознайомитися з ним по наведеному посиланню.

         З січня 2019 року впроваджено в роботу сучасні сервіси інтернету для старшокласників, батьків, вчителів.

         З метою допомоги у професійному самовизначенні старшокласників Державною службою зайнятості в межах реалізації Програми професійної орієнтації на 2017-2020 роки запроваджується інноваційна послуга - можливість на безоплатній основі пройти профдіагностичне тестування, отримати  роздрукований результат та індивідуальну консультацію фахівців служби зайнятості.

         Програма професійної орієнтації передбачає профорієнтаційне супроводження учнів старших класів: інформування про світ професій, ознайомлення з провідними галузями економіки регіону та успішними підприємствами,- відтепер з метою надання допомоги в усвідомленому виборі майбутньої професії передбачено максимальне охоплення на добровільних засадах старшокласників (починаючи з 9 класу) професійною діагностикою, у т.ч. в режимі он-лайн засобами Інтернету. Для ефективного забезпечення функціонування системи професійної орієнтації служба зайнятості рекомендує веб-базовану платформу з безкоштовного он-лайн профорієнтаційного консультування «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа».

         Продовжує працювати створений в 2018 році на базі Богодухівської районної філії ХОЦЗ клуб «Школа професій» для учнів 9-10 класів загальноосвітніх шкіл м.Богодухів.

         Для формування свідомого ставлення жінок до свого майбутнього, активного процесу працевлаштування, ефективного пошуку роботи, самопрезентації та самоосвіти, визначення успіху для себе та досягнення його за своїми правилами, виховання шаблону ставлення до сім’ї, родини в квітні 2019 року розпочав діяти та працював створений на базі Богодухівської районної філії ХОЦЗ Центр «Успішна жінка» для безробітних жінок Богодухівщини.

         Підбір персоналу із застосуванням методів рекрутингу дає змогу якнайшвидше задовольнити потребу роботодавців в кадрах. В 2019 році за допомогою рекрутингу Богодухівською районною філією ХОЦЗ було укомплектовано 89 вакансій. Послуги  з рекрутингу є вигідними роботодавцю, тому що він не витрачає часу на пошук та добір кандидатів з великої кількості бажаючих осіб, адже попередня співбесіда за його вимогами проводиться рекрутерами центру зайнятості, також заощаджує власні кошти і має можливість розміщувати свої власні вакансії на ресурсах ДСЗ. Суть рекрутингу  полягає в пошуку спеціаліста, професійні та особистісні характеристики якого відповідають критеріям пошуку.

         У філії постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями шляхом проведення особистих зустрічей з керівниками підприємств та представниками відділів кадрів, проведення презентацій роботодавців, Днів відкритих дверей на підприємстві, семінарів для роботодавців. Так, протягом         2019 року проведено 142 семінари для 982 представників роботодавців, 424 зустрічей з роботодавцями, організовано 63 презентації роботодавця, в яких приймало участь 436 безробітних, проведено 50 міні-ярмарок вакансій, де взяло участь 298 безробітних.

         Богодухівською районною філією ХОЦЗ проводяться робочі зустрічі, на яких  обговорюються питання відносно координації дій, спрямованих на професійну орієнтацію учнівської молоді, мотивації молоді до праці, передусім, у тих галузях, де є найбільш активні пропозиції, забезпечення умов для професійного самовизначення молоді, вибору нею виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи,  сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності особам, мотивації до легальної зайнятості, формування конструктивної поведінки молоді на ринку праці та  підходи в роботі Державної служби зайнятості.

         За ініціативою Богодухівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості 27 листопада 2019 року проведено робочу зустріч  на тему: «Служба зайнятості - актуальні напрямки покращення співпраці з соціальними партнерами щодо проблемних питань у сфері зайнятості людей з інвалідністю».

         Під час зустрічі розглядалися питання  працевлаштування людей з інвалідністю, фактори, що сприяють професійному самовизначенню, питання ринку праці та шляхи підвищення рівня зайнятості даної категорії, створення робочих місць для людей з інвалідністю, участь безробітних громадян, які мають інвалідність у  громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, тісну співпрацю органів влади з районною філією та роботодавцями по забезпеченню зайнятості населення району.       

         Обговорювалися питання, з якими стикається служба зайнятості в процесі працевлаштування людей з інвалідністю при укомплектуванні вакансій. Були обговорені проблеми сільського безробіття, працевлаштування соціально-незахищених осіб, а саме  людей з інвалідністю.

           Співпрацює Богодухівська районна філія ХОЦЗ  і з Богодухівським районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. Робота проводилась протягом 2019 року іззасудженими ,де визначалися подальші шляхиспівпраці у проведенні спільних заходів у сфері соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, соціальної підтримки осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі .

         Богодухівською районною філією ХОЦЗ  ведеться сторінка в Фейсбуці, на якій постійно розміщується інформація про потребу в кадрах та висвітлюються проведені заходи фахівцями філії.

          Загальна кількість вакансій протягом 2019 року склала  3072. Про свою потребу у робочій силі службу  зайнятості проінформували 392 роботодавці. Середній розмір оплати праці в розрахунку на вакансію складає  5201 грн , що майже у 1,2 рази більше минулого року (4237 грн.).

         За цей період послугами служби зайнятості скористалися 2341 особа. За сприянням центру зайнятості працевлаштовано 2825 особи, в тому числі 1388 безробітних.

         Стимулюванням для створення нових робочих місць є надання компенсації єдиного внеску роботодавцям ,які працевлаштовують безробітних на новостворені робочі місця. За 2019 рік прийнято рішення про надання компенсації по 34 працевлаштованим безробітним на 16 підприємствах. За цей період роботодавці отримали  333431 тис.грн. компенсації єдиного внеску.

         До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру протягом 2019 року залучено 667  безробітних громадян, з них брали участь у громадських роботах із соціально вразливими верствами населення, роботах соціального напрямку 61 особа

         Для забезпечення додаткових гарантій зайнятості та розширення можливостей працевлаштування незайнятих працездатних громадян, особливо тих, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, Богодухівська районна філія ХОЦЗ  організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян

            Професійна  підготовка,  перепідготовка або підвищення кваліфікації громадян  є  одним  із видів соціальних послуг,  зорієнтованих на забезпечення ефективної політики зайнятості населення,  підвищення  конкурентоспроможності особистості на ринку праці.

         На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це  стажування на робочому місці, навчання за індивідуальними програмами, дуальне навчання та навчання онлайн. За направленням служби зайнятості безробітні навчаються на базі професійно-технічних навчальних закладів області, у роботодавців, а ще – в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

         Професійна підготовка, перепідготовка здійснюється більш ніж за 45 напрямами.

         В Богодухівській районній філії ХОЦЗ проводяться семінари, зокрема, «Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО»,  де безробітні громадяни орієнтуються на навчання на базі Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

         Серед переваг навчання у Харківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є гарантоване працевлаштування слухачів, що вчаться за направленням служби зайнятості, стислі терміни навчання, максимальне врахування вимог роботодавців, використання в учбовому процесі новітніх технологій та обладнання, можливість навчатися за індивідуальною формою, комфортні умови навчання та проживання для людей різного віку.

         Після закінчення повного курсу навчання громадяни отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

         Протягом 2019 року  під замовлення роботодавців  проходили  професійне навчання за направленням служби зайнятості 400 осіб з числа безробітних, в тому числі через ХЦПТО  навчалося  218 осіб

         З метою забезпечення зайнятості населення району, запобігання безробіттю4, розширення можливостей працевлаштування соціально- вразливих верств населення (сільські жителі ) в умовах зростання конкуренції на ринку праці здійснюються і проводяться профорієнтаційні заходи в селах і селищах Богодухівського району з використанням Мобільного центру профорієнтації (модернізованого) та Мобільного центру зайнятості (палатки).

         У Богодухівській районній філії ХОЦЗ  функціонує консалтинговий центр для забезпечення умов розвитку підприємницьких ініціатив та самозайнятості населення, а також надання супроводу з питань організації і провадження підприємницької діяльності.

         Діяльність консалтингового  центру – це суттєва допомога тим, хто не лише планує започаткувати власну справу, а для підприємців-початківців – шанс підвищити обізнаність, а також створити нові робочі місця, збільшуючи тим самим рівень зайнятості населення.

         Основними напрямками роботи Богодухівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості  є удосконалення    обслуговування клієнтів шляхом  поширення новітніх технологій, а саме :

  -   підвищення кваліфікації дистанційно, онлайн :

  -   впровадження навчальних програм онлайн-модулями, дистанційне  навчання -   впровадження мобільних офісів ДСЗ

  -  онлайн - консультування

  -  онлайн-калькулятор для підрахунку розміру допомоги по безробіттю

  -   самостійна електронна реєстрація безробітних.

   

  Директор

  Богодухівської районної філії

  Харківського обласного  центру зайнятості                                                                                    Н.В.Лещенко


   

  Про виконання бюджету Богодухівського району за 2019 рік

       За 2019 рік зведений бюджет Богодухівського району по доходах виконаний на 102,3% до затверджених показників, при плані доходів 461,5 млн. грн., фактично надійшло 472,2 млн. грн. При цьому загальний фонд виконаний на 101,2%, спеціальний фонд – 113,5%, бюджет розвитку – 334,7%.

       Доходна частина бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконана на 110,2%. При плані 179,4 млн. грн., фактично надійшло 197,8 млн. грн.

      До загального фонду бюджету району надійшло 425,5 млн. грн., що становить 101,2% до планових показників та 95,7% до надходжень минулого року. В порівнянні з минулим роком до бюджету надійшло на 18,9 млн. грн. менше.

       Районний бюджет, при фактичному надходженні 118,4 млн. грн. та планових показниках 106,1 млн. грн. виконаний на 111,6%.

       Виконання планових показників забезпечено по всім джерелам доходів загального фонду.

       Всі 24 місцеві бюджети району отримали понадпланові надходження.

       Видатки зведеного бюджету району по загальному та спеціальному фондах за 2019 рік склали 448,5 млн. грн. або 94,8 % до затвердженого плану, в тому числі видатки загального фонду бюджету 379,1 млн. грн., або 94,4 %, видатки спеціального фонду – 69,4 млн. грн., або 93,0 %. Видатки загального фонду бюджету збільшилися проти 2018 року на 2,8 млн. грн., а спеціального зменшилися на 30,3 млн. грн.

       Кошти, що надійшли до зведеного бюджету району спрямовувались в першочерговому порядку на захищені статті видатків.

       Платежі через єдиний казначейський рахунок у 2019 році проходили своєчасно. Позики не оформлялися, кошти на рахунках в більшості місцевих рад району були.

     Основним питанням при виконанні бюджету було дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо стовідсоткового забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії. Незабезпеченість, яка існує протягом багатьох років у зв’язку із значною розгалуженістю бюджетних установ, до кінця 2019 року було ліквідовано за рахунок: оптимізації видатків, спрямування вільного залишку коштів та перевиконання доходної частини бюджету.

       Станом на 1 січня 2020 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня. Забезпечена проплата за спожиті бюджетною сферою енергоносії.


  Начальник фінансового управління                                                                     Олександр КОВАЛЬОВ 


   

  Служба за контрактом в Збройних Силах України

     

  Військова служба за контрактом в Збройних Силах України – це почесний обов’язок громадянина по захисту своєї держави, її території, своїх сімей та рідних, це служба справжніх чоловіків та жінок.

  На військову службу за контрактом до Збройних Сил України приймаються громадяни України, військовозобов’язані та жінки, що виявили бажання проходити військову службу.

  Переваги військової служби за контрактом:

  - можливість кар’єрного росту та гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
      - можливість навчання;
      - гарантована щорічна основна відпустка;
      - безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я;
      - вирішення житлового питання;
      - соціальний захист сімей військовослужбовців.
      Термін дії першого контракту для рядового складу - 3 роки, для сержантського та старшинського складу - 5 років.
      Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в бойових частинах складає
      - для рядового і сержантського складу від 11500 до 17000 грн.
      - для офіцерського складу від 14000 до 20000 грн.
      Основними вимогами до кандидатів є:
      - вік 18-40 років, в особливий період до 60 років;
      - здоровий, придатний до військової служби призовник або військовозобов’язаний;
      - відсутність судимості, психіатричного та наркологічного обліку.
     
      По всім питанням про умови проходження військової служби за контрактом і оформлення особових справ звертатись до Богодухівського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою м. Богодухів, вул. Пушкіна, 34, тел. 3-20-05.
     
      Сектор оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
     
      Богодухівський об’єднаний міський військовий комісаріат
     


   
  Більше статтей...

  Пошук по сайту  Архів новин

  Квітень 2024
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293012345

  Знайдіть нас на Facebook


  Корисні посилання