Райдержадміністрація

Пропозиції

  Корисні посилання


  Календар свят. Мова, граматика, спілкування

  Виступи в ЗМІ

  Про виконання бюджету Богодухівського району за 1-ше півріччя 2017 року

      За 1-ше півріччя 2017 року зведений бюджет Богодухівського району по доходах виконаний на 104,2% до затверджених показників, при плані доходів 192,6 млн. грн., фактично надійшло 200,6 млн. грн. При цьому загальний фонд виконаний на 101,5%, спеціальний фонд – 195,7%, бюджет розвитку – 218,4%.
      Доходна частина бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконана на 110,9%. При плані 46,6 млн. грн., фактично надійшло 51,7 млн. грн.
      До загального фонду бюджету району надійшло 189,9 млн. грн., що становить 101,5% до планових показників та 153,2% до надходжень минулого року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року до бюджету надійшло на 65,9 млн. грн. більше. Понад затверджені показники надійшло 2,8 млн. грн. доходів.
      Районний бюджет, при фактичному надходженні 29,8 млн. грн. та планових показниках 28,5 млн. грн. виконаний на 104,7%.
      Виконання планових показників забезпечено по всім джерелам доходів загального фонду, крім акцизного податку (62,2% або – 0,7 млн.грн.).
      Із 24 місцевих бюджетів району не забезпечено виконання доходної частини по трьох бюджетах, а саме: Улянівський (69,5%, недоотримано 239,5 тис. грн.), Олександрівський (89,6%, недоотримано 18,8 тис. грн.) та Куп’єваський (95,3%, недоотримано 8,2 тис. грн.) сільські бюджети.
      Видатки зведеного бюджету району по загальному та спеціальному фондах за 1-ше півріччя 2017 року склали 179,0 млн. грн. або 86,8 % до затвердженого плану, в тому числі видатки загального фонду бюджету 169,9 млн. грн., або 88,9 %, видатки спеціального фонду – 9,1 млн. грн., або 59,9 %. Видатки загального фонду бюджету збільшилися проти 2016 року на 58,0 млн. грн., спеціального на 3,6 млн. грн.
      Кошти, що надійшли до зведеного бюджету району спрямовувались в першочерговому порядку на захищені статті видатків.
      Платежі через єдиний казначейський рахунок у першому півріччі 2017 року проходили своєчасно. Позики не оформлялися, кошти на рахунках в більшості місцевих рад району були.
      Основним питанням при виконанні бюджету залишається дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо стовідсоткового забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ. Загальна сума незабезпеченості, яка існує потягом багатьох років у зв’язку із значною розгалуженістю бюджетних установ, на сьогодні складає 4,5 млн. грн., в тому числі по установах освіти 1,2 млн. грн., охорони здоров’я - 3,3 млн. грн.
      Станом на 1 липня 2017 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня. Немає заборгованості по виплаті допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям. Забезпечена проплата за спожиті бюджетною сферою енергоносії.

      Начальник фінансового управління          О.Ф.Ковальов
   

  Проведення комплексу організаційних робіт щодо підготовки сільськогосподарських підприємств району до збирання ранніх зернових культур у 2017 році

      У сільськогосподарських підприємствах району розпочався важливий етап сільськогосподарських робіт – підготовка до збирання ранніх зернових культур. Головна вимога до збирання зернових культур полягає в тому, щоб за допомогою чіткого планування і високої організації робіт в короткі строки зібрати без втрат весь урожай та при мінімальних затратах праці і коштів зберегти його насіннєві та продовольчі якості.
      Площа збирання ранніх зернових у сільськогосподарських підприємствах району складає 17130 га, що на 3059 га менше, ніж у минулому році. Очікувана урожайність по району за попередніми даними складе 35,0 ц/га в заліковій вазі, що на 1,1 ц/га більше в порівнянні з 2016 роком.
      Із загальної площі посіву ранніх зернових культур озима пшениця складає 13924 га, ячмінь – 1860 га, горох – 520 га.
      Згідно робочого плану збирання ранніх зернових планується провести за 11 робочих днів. Прямому комбайнуванню підлягає вся збиральна площа. На полях працюватиме 129 власних комбайнів, у тому числі 15 – залучених. Готовність зернозбиральних комбайнів складає 100 %. Згідно розрахунків навантаження на 1 комбайн, з урахуванням залучених становить 133 га.
      Потреба в дизельному паливі на збиральні роботи становить 840 тонн, бензину – 340 тонн, яка забезпечена в повному обсязі. По всіх наявних токах господарств району проведена підготовка до прийому зерна урожаю 2014 року. Відремонтовано стаціонарні та пересувні зерноочисні машини.
      Для приймання зерна до нового урожаю підготовлені всі 24 токові господарства. У повному об’ємі підготовлено всі складські приміщення, яких достатньо для зберігання врожаю поточного року.
      В кожному господарстві ведеться робота по запобіганню нещасних випадків на збиральних роботах. Проведені заходи, які дозволять забезпечити збереження урожаю, техніки та людей від нещасних випадків. Укомплектовуються зернозбиральні комплекси та токові господарства протипожежним інвентарем, проводяться інструктажі з техніки безпеки з особами, які будуть задіяні на збиральних роботах, перевірена вся збиральна техніка на предмет відповідності її правилам технічної експлуатації. Створюються умови для харчування, відпочинку та медичної допомоги працівникам на збиральних роботах.

  Начальник відділу

  агропромислового розвитку                                            С.М.Лобунський

   

  Надання первинної правової допомоги населенню

  З метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, на виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з метою організації виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 вересня 2011 року № 412  в районній державній адміністрації продовжено роботу з прийому громадян щодо надання безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

  Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08 вересня 2011 року №412 «Про організацію виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 серпня 2011 року №459» (у редакції розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 березня                   2017 року №76)  на юридичний сектор апарату районної державної адміністрації покладені функції з надання Богодухівською районною державною адміністрацією безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до її компетенції, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу», затверджено графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної допомоги, працівниками юридичного сектору апарату районної державної адміністрації.  Для прийому визначено 1-й та 3-й вівторок місяця.

  Для забезпечення обліку осіб, що звернулись до юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, ведеться журнал. Протягом звітного періодунадана безоплатна  правова допомога 9 особам.

  Під час проведення особистого прийому чітко і доступно надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

   

  Головний спеціаліст юридичного

  сектору апарату районної

  державної адміністрації                                                             Т.О. Кожушко

   

  Служба зайнятості- актуальні напрямки покращення співпраці із соціальними партнерами та роботодавцями

  Головна мета служби зайнятості – щоб кожен українець мав достойну роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни.

  Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення, задоволення заявлених вимог роботодавців.

  Сьогодні клієнт служби зайнятості № 1 – роботодавець. Служба зайнятості надає роботодавцям широкий спектр послуг щодо підбору персоналу абсолютно безкоштовно, а саме:

  - вивчення потреб роботодавців та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом шляхом підбору необхідних працівників

  - сприяння укомплектуванню кадрами підприємств малого бізнесу що працюють за пріоритетними видами діяльності, шляхом надання компенсації єдиного соціального внеску за умови працевлаштування безробітних на нові робочі місця та певних категорій безробітних, надання компенсації витрат на оплату праці працевлаштованих за строковими трудовими договорами внутрішньо переміщених осіб;

  - інформування та консультування роботодавців про стан ринку праці, про витрати ЦЗ коштів, про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві, щодо впровадження певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, в т.ч. при вивільненні працівників, з питань працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці;

  -  задоволення потреб роботодавців у робочій силі при виконанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників;

  -   допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій, днів відкритих дверей на підприємстві, презентації роботодавців, сприяння у проведенні роботодавцями співбесід із кандидатами на робочі місця, розміщення в центрах зайнятості у Паспортах підприємств відомостей про підприємства, їх історію, продукцію, що вони випускають, соціально-економічне становище тощо, інформації про вакансії;

  -  проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.

  -  Не чекаючи відповідних законодавчих змін, служба зайнятості вже реформується і покращує свої сервіси. Зокрема, Служба освоює нові сучасні технології – відео резюме, відео презентації вакансій, он-лайн співбесіда, комунікація із безробітними через соціальні мережі тощо.

  -  З травня 2017 року  стартувала інформаційна кампанія з професійної орієнтації абітурієнтів. Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно пройти у будь-якому центрі зайнятості по всій Україні. Для того ,щоб пройти тестування у центрі зайнятості, не потрібно ніяких попередніх приготувань. Спеціаліст центру зайнятості підбере для відвідувача необхідний тест,який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримує інформацію,яка допоможе визначити галузь професійної діяльності,до якої найбільш схильна людина. Також професійне тестування можна пройти профорієнтаційне тестування за методикою «Magellano Університет» вдома. Для цього розроблено та впроваджено портал із профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» (www.mycareer.org.ua).

  -  У Богодухівському районному центрі зайнятості з березня 2016 року був впроваджений в роботу регламент роботи центрів зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів, метою якого є забезпечення якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців, задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості, повноцінне виконання функцій ЦЗ в умовах скорочення персоналу, ефективне використання Інтернет-порталу Державної служби зайнятості.

  -  Джерелами пошуку претендентів для укомплектування вакансій є:

  -  база даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості;

  -  підприємства, які подали інформацію про заплановане вивільнення   

    працівників;

  -  пошук на job-сайтах в мережі Інтернет;

  -  засоби масової інформації.

  За згодою роботодавця, вакансія реєструється на Інтернет сторінці кадрової служби, при цьому зазначаються контакти спеціаліста центру зайнятості, який організовує всю подальшу роботу до укомплектування вакансії.

  Завдяки новим сервісам роботи для задоволення кадрової потреби роботодавців та поінформованості шукачів роботи щодо наявного вільного робочого місця, фахівцями центру зайнятості створюються слайд-ревю та відеоролики, які застосовуються під час індивідуальних прийомів та проведенні групових заходів.

  Зацікавило роботодавця і таке нововведення служби зайнятості, як он – лайн співбесіда з претендентом, яка надає можливість «очі в очі» поспілкуватись, отримати відповіді на питання, що цікавлять та оцінити манеру спілкуватись, поведінку, що є важливим для багатьох роботодавців.

  Фахівці відділу взаємодії з роботодавцями проводять електронну розсилку відео-резюме роботодавцям із пропозицією ознайомитися з ним по наведеному посиланню.

  В Харківській області у 2017 році стартував проект Світового банку із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. Головними механізмами реалізації пілотного проекту є надання його учасникам безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для закупівлі обладнання та матеріалів з метою організації власного бізнесу ( до 40 прожиткових мінімумів), працевлаштування та залучення до громадських робіт.

  Пріоритетним напрямом роботи центру зайнятості є укомплектування груп Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

  Підбір персоналу із застосуванням методів рекрутингу дає змогу якнайшвидше задовольнити потребу роботодавців в кадрах.

  В центрі зайнятості постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями шляхом проведення особистих зустрічей з керівниками підприємств та представниками відділі кадрів, проведення презентацій роботодавців, Днів відкритих дверей на підприємстві, семінарів для роботодавців. Так,протягом 4 місяців 2017 року проведено 43 семінари для 356 представників роботодавців,107 зустрічей з роботодавцями,організовано 10 презентацій 15 роботодавців,в яких приймало участь 140 безробітних, проведено 21 міні-ярмарка вакансій,де взяло участь 193 безробітних.

  У 2017 році був проведений Круглий стіл на тему « Роль та функції служби зайнятості,актуальні напрямки покращення співпраці із соціальними партнерами та роботодавцями». Всі проведені заходи спрямовані ,передусім, на розширення кола роботодавців,з якими співпрацює служба зайнятості для задоволення кадрової потреби.

  Богодухівським районним центром зайнятості ведеться сторінка в фейсбуці на якій постійно розміщується інформація про потребу в кадрах та висвітлюються проведені заходи фахівцями центру зайнятості.

           Загальна кількість вакансій протягом 4 місяців 2017 року складає 1019, про свою потребу у робочій силі центр зайнятості проінформували 195 роботодавців. Середній розмір оплати праці в розрахунку на вакансію складає 3419,6 грн,що майже у 2 рази більше минулого року(1907 грн.).

  За цей період послугами служби зайнятості скористалися близько 1600 осіб. За сприянням центру зайнятості працевлаштовано 944 особи, в тому числі 555 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних у загальній кількості зареєстрованих у службі зайнятості складає 46,2 %.

  Збереження та створення робочих місць є одним з головних напрямів реалізації Програми зайнятості населення. Протягом 4 місяців 2017 року створено 55 суб’єктів господарювання,а саме 48 фізичних осіб-підприємців,3 юридичні особи та 4 відокремлених підрозділів,на які прийнято     чол.. В той же час ліквідовано 80 фізичних осіб-підприємців,що зумовлено змінами в оподаткуванні та збільшенням рівня мінімальної заробітної плати.

  Стимулюванням для створення нових робочих місць є надання компенсації єдиного внеску роботодавцям ,які працевлаштовують безробітних на новостворені робочі місця. За 4 місяці 2017 року прийнято рішення про надання компенсації по 34 працевлаштованим безробітним на 13 підприємствах. Одним із пріоритетних нововведень служби зайнятості є надання компенсації витрат на оплату праці працевлаштованих за строковими трудовими договорами внутрішньо переміщених осіб. Також питаннями працевлаштування переселенців займається і БФ «Карітас України»,який дає гранти роботодавцям,які мають на увазі створення робочого місця саме для внутрішньо переміщених осіб.

  До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 296 безробітних громадян,професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 290 осіб з числа безробітних.

  З червня 2016 року в Богодухівському районному центрі зайнятості відкрито консалтинговий центр для забезпечення умов розвитку підприємницьких ініціатив та самозайнятості населення, а також надання супроводу з питань організації і провадження підприємницької діяльності.

  Діяльність консалтингових центрів – це суттєва допомога тим, хто не лише планує започаткувати власну справу, а для підприємців-початківців – шанс підвищити обізнаність, а також створити нові робочі місця, збільшуючи тим самим рівень зайнятості населення.

   

   

  Директор

  Богодухівського районного центру зайнятості                                   Н.В.Лещенко

   

  Відомості про виконання бюджету Богодухівського району станом на 01.05.2017 року.

       Станом на 01 травня 2017 року зведений бюджет Богодухівського району при затверджених планових показниках 129771,4 тис. грн. та фактичних надходженнях 136974,1 тис. грн. виконаний на 105,6%.
      Субвенцій на відшкодування пільг, субсидій населенню та виплату допомог сім’ям з дітьми з державного бюджету при планових показниках 61528,6 тис. грн., фактично до районного бюджету надійшло 61012,3 тис. грн., або 99,2%; субвенції на утримання дітей-сиріт фактично надійшло 401,9 тис. грн., або 80,4%; базової дотації надійшло 2071,1 тис. грн., додаткової дотації 6028,0 тис. грн.. в повному обсязі; освітня субвенція склала 14466,8 тис. грн., медична субвенція – 10356,0 тис. грн. або 100%. Субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів на окремі види захворювань також отримано в повному обсязі в сумі 67,4 тис. грн.
      Районний бюджет, при фактичному надходженні 18077,0 тис. грн. та затверджених планових показниках 17338,4 тис. грн. виконаний на 104,3 %. Найбільшу питому вагу доходної частини бюджету складає податок та збір на доходи фізичних осіб – 52,7% (17723,4 тис. грн.), в порівнянні до минулого року за відповідний період надійшло на 8313,2 тис. грн. більше.
      Виконання бюджету району забезпечено по всіх радах, крім Олександрівської ( 92,5%) , Дмитрівської (73,5%), Ульянівської (95,9%) та Купєваської (97,9%) сільських рад.
      Видатки в січня-квітні 2017 року проводились в межах бюджетних призначень і в першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату за енергоносії, медикаменти, харчування та інші витрати і склали 124373,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 120101,4 тис. грн., спеціальному –4271,6 тис. грн.
      Відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, допомозі сім’ям з дітьми та малозабезпечених сім’ях, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.
      В той же час існує заборгованість по субсидії в сумі 30690,3 тис. грн., по пільгам ветеранам війни в сумі – 1677,4 тис. грн., по пільгам ветеранам ВВС, МВС – 163,1 тис. грн., пільгам громадянам ЧАЕС – 56,3 тис. грн., по пільгам багатодітнім сім’ям 327,6 тис. грн., по пільгам за профознакою – 76,9 тис. грн.
      п. 76 Відомості про діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з районним бюджетом. За звітний період витрати на оплату комунальних послуг по бюджетним установам, що фінансуються з бюджету району, склали 4771,9 тис. грн., в т.ч. на оплату теплопостачання – 689,1 тис. грн., електроенергії – 1026,8 тис. грн., природного газу – 2376,5 тис. грн., водопостачання і водовідведення – 68,1 тис. грн., інших енергоносіїв – 611,4 тис. грн. Станом на 01 травня заборгованість за спожиті енергоносії становить 959,0 тис. грн., в тому числі за природний газ -956,6 тис. грн., водопостачання -2,4 тис. грн. за рахунок реєстрації зобов’язань в останні дні місяця. Вартість 1 м3 води для бюджетних установ становить 23,26 грн.


  Начальник фінансового управління                                             О.Ф.Ковальов

   
  Більше статтей...

  Пошук по сайту  Архів новин

  Березень 2024
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  26272829123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

  Знайдіть нас на Facebook


  Корисні посилання